Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 98
SCHALLENBERG
Stam 98 -- Kampen [31-12-2017]
[arms]
Kampen
[nl] [Kampen]

Eerste generatie

1. ___ Schallenberg #16666, geboren ca. 1710, ref. stam 98.

Kinderen:

2. i. Jannes Schallenberg #9525 geboren ca. 1730.
ii. Barbara Schallenberg #16667, geboren ca. 1733 te Kampen-Oosterholt.
Ondertrouw: 23-08-1743 te IJsselmuiden, Lubbert Gerrits #16668, geboren ca. 1730 te Kampen-Oosterholt.


Tweede generatie

2. Jannes Schallenberg #9525, overige namen Jan Schallenbergh (1.___1), geboren ca. 1730 te Kampen-Oosterholt, gedoopt 30-05-1751 te IJsselmuiden (overgegaan van de Mennisten (Doopsgezinden) na belijdenis), ref. stam 98, beroep 13-12-1756 Diaken (te IJsselmuiden Grafhorst, Jannes Schallenberg uit Oosterholt), woonde voor 08-06-1751 IJsselmuiden; na 08-06-1751 Kampen (met att. van IJseselmuiden naar Kampen); 1774 - 03-1785 Erf 80, Buitendijksweg, Derde Erf van het Buitendijks te Kampen (1e pachter van erf nr. 80 op Kampereiland van 1774 tot mrt 1785).

14-01-1761
Schuldbekentenis
Onroerend goed: Huis, erf en where Kampen, Oudestraat.
Comparanten: Schallenberg, Jannes en echtgenote Schuldenaars; Elberts, Willem Schuldeiser.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Willem Elberts een bedrag van ƒ 400 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis. NB. In de kantlijn: op 16-01-1779 meldt de voogd over de kinderen van Hendrik Bruins(?) van bovenstaande te zijn voldaan.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 102-396 FOLIO: 162v DATUM: 14-01-1761]

06-06-1782, Kampen.
"Den 6 Junij 1782, fol.131vo.
Op den Requeste van Jannes Schallenberg, Meijer (Huurboer, Pachtboer) in het Buijtendijkse, te kennen gevende hoe sijn erve gedurende eenige jaren te hoog in pagt geweest sijnde, om daar uijt de beloofde pagtpenn(ingen) aan dese Stad te kunnen voldoen, dat het selve gepasseerde Maandag in verhuringe geweest zijnde niet meer dan ƒ 355 - : - heeft kunnen afdoen; En dat hij wel genegen zijnde hetselve gedurende dese twe jaren tot de eerste verhuringe toe sjaars voor de Sa. van ƒ 360 - : - te bemeijeren dieswegens versoekende, dat hem dit erve voor devoorschr(even) twe jaren tot de eerste verhuuringe toe voor ƒ 360 - : - sjaars mogte worden aangeschreven expirerende dese twe jaren op Petri 1784.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt word mids dezen geaccordeerd.
[Apostillen van Campen 1780-1809]

07-03-1785, Kampen.
Pachtrecht wordt overgedragen aan zijn zoon Hendrik:
"Den 7 Maart 1785, fol.235vo.
Op de Requeste van Jannes Schallenberg, en Hendrik Schallenberg, versoekende de eerste Suppliant Meijer (Huurboer, Pachtboer) van een Buitendijks erve op de twede Suppliant met desselfs bewilliginge mag worden overgeschreven.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de overschrijvinge van het gelibelleerde erve op den tweden Requestrant Hendrik Schallenberg geconsenteerd, onder die mids, dat aan de Conditien van verpagtinge behoorlijk voldoen."
[Apostillen van Campen 1780-1809]


Ondertrouw: 02-11-1749 te IJsselmuiden, ondertrouw 10-10-1749 te Mastenbroek, Jannetje Egberts van Haerst #9526, overige namen Jentin, Jantien Egberts, geboren ca. 1730 te Mastenbroek.
- - 23-12-1749 att. van Mastenbroek naar IJsselmuiden. 16-06-1759 att. van IJsselmuiden naar Kampen.

Kinderen:

i. Trijntien Schallenberg #16450, geboren 1750, gedoopt 08-11-1750 te IJsselmuiden.
3. ii. Egbert Schallenberg #6345 geboren 1751.
4. iii. Margritha Schallenberg #6680 geboren 1753.
iv. Hendrik Schallenberg #9855, geboren 1756, gedoopt 27-06-1756 te IJsselmuiden, overleden voor 1757.
v. Hendrik Schallenberg #9854, geboren 1757, gedoopt 12-06-1757 te IJsselmuiden, overleden voor 1760.
5. vi. Hendrik Schallenberg #6670 geboren 1760.
vii. Willem Schallenberg #13821, geboren 1763, gedoopt 12-01-1763 te Kampen, Broederkerk.
6. viii. Jan Schallenberg #6351 geboren 1765.


Derde generatie

3. Egbert Schallenberg #6345 (2.Jannes2, 1.___1), geboren 1751 te Kampen, gedoopt 14-10-1751 te IJsselmuiden, overleden 13-07-1829 te Kampen, beroep Grutter en Winkelier, woonde 1795 Oudestraat - W.Z., Kampen.

05-01-1781
Schuldbekentenis.
Onroerend goed: Twee huisjes naast elkaar met stal Kampen, Hofstraat, hoek Speldenmakerssteeg.
Comparanten: Schallenberg, Egbert Schuldenaar; Nieuwenhuijs, Harmpjen Schuldeiseres.
Comparant verklaart schuldig te zijn aan Harmpjen Nieuwenhuijs een bedrag van ƒ 300 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand stelt hij twee huisjes en een stal.
NB. In de kantlijn: op 19-07-1786 meldt E. Nieuwenhuijs, nu eigenaar van de hypothecatie, van kapitaal en rente te zijn voldaan.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 103-153 FOLIO: 94v DATUM: 05-01-1781]

20-01-1783, Kampen
"Den 20 Januarij 1783, fol.169vo.
Op de Requeste van Gerrit Hoefhamer, en Egbert Schallenberg, als voogden over Femmigie de Haas, versoekende wegens een beenbreuk haar pupil overgekomen eenig silverwerk te mogen verkopen, bestaande in een tabaksdoos, een mes en vork met silvere hegten, en de
schede vier silvere lepels, twaalf polstukken en een snuifdoosie.
Was geapost: Op het Rapport van de Heeren Hoofdlieden van het Buitenquartier, word het versoek ten Requeste gedaan, so als het selve legt, ids dezen geaccordeert."
[Apostillen van Campen 1780-1809]

05-09-1785, Kampen
"Den 5 September 1785, fol.244vo.
Op den Requeste van Egbert Schallenberg en Gerrit Hoefhamer, als Voogden over Femmigje de Haas, eenige minderjaarige dochter van wijlen Pieter de Haas verzoekende tot aankoop van het Wollenaaister(s) Gilde, en verder etablissement van hunne pupille, van derzelver bewijs ad ƒ 700 - : - te mogen emploieeren ƒ 150 - : - Guldens.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan, word bij dezen geaccordeerd, zo als het legd.
[Apostillen van Campen 1780-1809]

17-07-1789
Verschenen Jacob Nijhout als executeur over de boedel van Barend Engelenberg voor de helft en van de eerder vermelde familie Zwart erfgenamen van wijlen Beert Reyersen Zwart en Matje Peters echtel. verkopen voor ƒ 6010,- een erf en goed in de stads vrijheid (aan de Tempelweg op de Wijk) bestaande uit huis hof berg en schuur zoals thans door Hendrik Hendriksen bemeiert wordt, aan EGBERT SCHALLENBERG en Anna Maria Nijhout echtel. welke verklaarde nog ƒ 1800,- schuldig te zijn aan de familie Zwart enz enz.
--- get 17 juli 1789 ---
[Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1785-1792]

16-01-1792
Schuldbekentenis
Onroerend goed: Huis, erf en where met grutterij Kampen, Oudestraat, schuin t.o. de Koldenhovensteeg.
Comparanten: Schallenberg, Egbert en Nieuhout, Anna Maria Schuldenaars; Meilij, Christiaan en
Langes, A. M. Schuldeisers.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Christiaan Meilij en echtgenote een bedrag van ƒ 1000 c.g. tegen 4 procent per jaar. Als speciaal onderpand geldt hun eigen huis waar nog een verplichting op rust ten behoeve van de minderjarige dochter van wijlen J. Durand. NB. In de kantlijn genoteerd: op 29-05-1800 meldt schuldeiser van bovenstaande te zijn voldaan.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 105-174 FOLIO: 87 DATUM: 16-01-1792]

1795: Egbert werd benoemd tot lid van het Committé Revolutionair (van waakzaamheid) van de stad Kampen.
1796: Egbert maakte deel uit van de "Regeering der Stad CAMPEN".

26-10-1796
Wij Arnold Mouw en Willem Deetman als schepenen doen cond:
Verschenen Egbert Schallenberg als representant der stad Kampen mede namens zijn vrouw Anna Maria Nijhout verklaren dat hun van de ƒ 8550,- waarvan ƒ 6750,- contant is betaald en de overige ƒ 1800,- op 17 juli 1789 is betaald door de erven Marten Reiersen Zwart waren bezwaard tot des kopers last worden overgebracht en in eigendom van Wolter Filips en zijn erven is overgegaan een erf en goed onder Elburg en deels onder Doornspijk gelegen bestaande uit een hof berg en schuur met een hagen en boomgaard 20 gresen weiland en 12 mudde bouwland thans door Hendrik Hendriksen bemeierd.
Verschenen Wolter Filips leent ƒ 2500,- van Egbert Schallenberg enz enz.
Verschenen Wolter Filips leent nog ƒ 1600,- van de Weesmeester Hendrik Sassenberg en vrouwe Henriette Elisabeth Coopsen echtel. onderpand het gekochte erf en 2 huizen in de bloemstraat en Vischpoortstraat staande.
--- get 26 oct 1796 ---
[Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1796-1800]

24-04-1798
Schuldbekentenis
Onroerend goed: Huis, hof en where Kampen, Broederweg, tussen van Grafhorst en van Dijk.
Comparanten: Schallenberg, E. Schuldenaar en Anna Maria Nahout, Schuldenaars; Delden, Jan van Schuldeiser.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan van Delden een bedrag van ƒ 600 c.g. tegen 4¼ procent per jaar. Als onderpand geldt hun huis op de Broederweg.
NB. In de kantlijn vermeld: op 13-04-1803 verklaart schuldeiser kapitaal en rente te hebben ontvangen.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 105-77 FOLIO: 26v DATUM: 24-04-1798]

29-05-1800
Schuldbekentenis
Onroerend goed: Huis, erf en where met grutterij Kampen, Oudestraat, schuin t.o. de Koldenhovesteeg.
Comparanten: Schallenberg, Egbert en Nieuhout, Anna Maria Schuldenaars; Brandenburg, Jacob Voogd en Berghuis, Jacob Schuldeisers.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan de voogden over Hendrina de Rooij een bedrag van ƒ 1000 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand stellen zij hun eigen huis met grutterij.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 105-227 FOLIO: 83 DATUM: 29-05-1800]

04-07-1800
Schuldbekentenis
Onroerend goed: Huis, erf en where met grutterij Kampen, Oudestraat, schuin t.o. de Koldenhovesteeg.
Comparanten: Schallenberg, Egbert en Nieuhout, Anna Maria Schuldenaars; Poppe, Pieter Coenraad Schuldeiser.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Pieter Coenraad Poppe een bedrag van ƒ 400 c.g. tegen 5 procent per jaar. Als onderpand geldt hun huis met grutterij waarop nog een verplichting rust.
NB. In de kantlijn genoteerd: op 25-03-1803 verklaart schuldeiser kapitaal en rente te hebben ontvangen.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 105-229 FOLIO: 83v DATUM: 04-07-1800]


Getrouwd: 08-01-1783 te Hattem, ondertrouw 19-12-1782 te Hattem, Anna Maria Nijhout #6346, overige namen Anna Maria Nieholt, Nijholt, Nijhold, geboren 22-11-1753 te Hattem (dochter van Lulof Jochems Nijholt #16429[1713 - 1794] en Wilhelmina van den Berg #16430 [1711 - 1794]), overleden 08-04-1830 te Kampen.

Kinderen:

i. Jansin Schallenberg #14215, overige namen Jansien Schallenberg, geboren 1783 te Kampen, gedoopt 05-10-1783 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 30-03-1813 te Kampen.
ii. Willemina Barta Schallenberg #9513, geboren 1785 te Kampen, gedoopt 30-10-1785 te Kampen, Geref. Bovenkerk, testament 05-10-1839 te Kampen (testament op haar zusters Johanna Jachemina en Femma Magrita, bij vooroverlijden op haar broer Johannes. Herroepen 18-02-1871), overleden 04-10-1874 te Kampen, beroep Modemaakster.
iii. Johanna Jochemina Schallenberg #9514, geboren 1787 te Kampen, gedoopt 04-11-1787 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 16-12-1860 te Kampen, beroep Modemaakster, testament 05-10-1839 te Kampen (testament op haar zusters Willemina Barta en Femma Magrita, bij vooroverlijden op haar broer Johannes).
iv. Femma Magreta Schallenberg #9516, geboren 1789 te Kampen, gedoopt 13-09-1789 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden voor 05-09-1790.
- - Tweeling met Anna Maria.
v. Anna Maria Schallenberg #9519, geboren 1789 te Kampen, gedoopt 13-09-1789 te Kampen, Geref. Bovenkerk.
- - Tweeling met Femma Magreta .
vi. Femma Magreta Schallenberg #9517, geboren 1790 te Kampen, gedoopt 05-09-1790 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 05-03-1869 te Kampen, beroep Modemaakster, testament 05-10-1839 te Kampen (testament op haar zusters Johanna Jachemina en Willemina Barta, bij vooroverlijden op haar broer Johannes).
7. vii. Lulof Wigboldus Schallenberg #6325 geboren 1792.
viii. Henderina Schallenberg #9515, geboren 1792 te Kampen, gedoopt 09-05-1792 te Kampen, Broederkerk.
- - Tweeling met Lulof Wigboldus.
ix. Johannes Schallenberg #6347, geboren 1794 te Kampen, gedoopt 15-06-1794 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 08-12-1861 te Meppel, beroep Bakker.
Getrouwd: 06-05-1829 te Meppel, Aaltje Heetjans #6348, geboren 1801 te Meppel (dochter van Hendrik Berends Heetjans #6349 [1756 - 1834] en Berendina Janssen #6350 [1764 - 1843]), overleden 26-02-1867 te Meppel.
x. Anna Marija Schallenberg #9518, geboren 1798 te Kampen, gedoopt 11-11-1798 te Kampen, Broederkerk.
4. Margritha Schallenberg #6680, overige namen Margrieta, Grietjen Schallenberg (2.Jannes2, 1.___1), geboren 1753 te Kampen, gedoopt 29-07-1753 te Kampen, Broederkerk, overleden 29-09-1813 te Kampen.
Getrouwd: ca. 1779, Coenraad Schinkel #6681, overleden 26-01-1829 te Kampen, geboren 1748, beroep Kapper, Pruikenmaker.

Kinderen:

i. Jantien Schinkel #14214, geboren 1779 te Kampen, gedoopt 03-10-1779 te Kampen, overleden voor 1782.
ii. Jacobus Schinkel #13820, geboren 1780 te Kampen, gedoopt 31-12-1780 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden voor 20-03-1785.
iii. Jantsien Schinkel #13819, overige namen Jansje Schinkel, geboren 1782 te Kampen, gedoopt 20-01-1782 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 28-05-1855 te Kampen.
iv. Jacoba Schinkel #13818, geboren 1783 te Kampen, gedoopt 02-07-1783 te Kampen, Broederkerk.
v. Jacobus Schinkel #6686, geboren 1785 te Kampen, gedoopt 20-03-1785 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 21-03-1856 te Kampen, beroep Koopman, Koster.
Getrouwd: 30-10-1817 te Kampen, Alida Zuzanna van Nunspeet #6687, geboren 25-03-1789 te Kampen (dochter van Jan van Nunspeet #6688 en Anna van Straaten #6689).
vi. Johannes Schinkel #6682, geboren 1786 te Kampen, gedoopt 05-11-1786 te Kampen, Broederkerk, overleden 27-05-1864 te Hoorn, beroep Kruidenier.
Getrouwd: 21-07-1811 te Hoorn, Vrouwtje Scherenberg #6683, geboren 25-04-1786 te Hoorn (dochter van Adam Scherenberg #6684 en Anna Hijm #6685), overleden voor 27-05-1864.
vii. Catharina Schinkel #13805, geboren 1787 te Kampen, gedoopt 11-11-1787 te Kampen, Geref. Bovenkerk.
viii. Willemina Schinkel #11640, geboren 1790 te Kampen, gedoopt 09-05-1790 te Kampen, Broederkerk, overleden 17-09-1854 te Kampen.
ix. Everdiena Schinkel #14213, geboren 1791 te Kampen, gedoopt 19-10-1791 te Kampen, Broederkerk, overleden 01-11-1868 te Kampen.
5. Hendrik Schallenberg #6670 (2.Jannes2, 1.___1), geboren 1760 te Kampen, gedoopt 03-02-1760 te Kampen, Broederkerk, begraven 25-04-1809 te Kampen, beroep Boer, woonde 1785 - 1794 Erf 80, Buitendijksweg, derde Erf van het Buitendijks; 1794 - 1804 Erf 70, Melmerweg 32 Nieuwe Waard beneden de Vossenwaard; 1804 - 1809 Erf 62, De Kruishoop, Haatlanderdijk, alle te Kampen.

07-03-1785, Kampen.
"Den 7 Maart 1785, fol.235vo.
Op de Requeste van Jannes Schallenberg, en Hendrik Schallenberg, versoekende de eerste Suppliant Meijer (Huurboer, Pachtboer) van een Buitendijks erve op de twede Suppliant met desselfs bewilliginge mag worden overgeschreven.
Was geapost: Het verzoek ten Requeste gedaan word mids dezen geaccordeerd, en dien ten gevolge de overschrijvinge van het gelibelleerde erve op den tweden Requestrant Hendrik Schallenberg geconsenteerd, onder die mids, dat aan de Conditien van verpagtinge behoorlijk voldoen."
[Apostillen van Campen 1780-1809].

Getrouwd: 13-03-1785 te Kampereiland, ondertrouw 25-02-1785 te Kampereiland, Aaltje Jans van der Weerd #6671, geboren 10-02-1759 te Kampereiland (dochter van Jan Lubberts van der Weerd #9511 [1705 - 1762] en Aaltje Peters #9512[1725 - 1759]), gedoopt 18-11-1759 te Kampereiland, overleden 05-02-1831 te Kampen.
- - Trouwde, na de dood van Hendrik, op 19-04-1811 met Gerrit Willem Jan Vos [1778-1860].

Kinderen:

8. i. Aaltjen Schallenberg #6698 geboren 1787.
9. ii. Jannetje Schallenberg #6672 geboren 1789.
iii. Merrigien Schallenberg #9524, geboren 1790 te Kampen, gedoopt 27-06-1790 te Kampen, Buitenkerk.
iv. Jan Schallenberg #9522, geboren 1792 te Kampen, gedoopt 25-03-1792 te Kampen, Buitenkerk.
10. v. Marrigje Hendriks Schallenberg #6690 geboren 1795.
vi. Grietje Hendriks Schallenberg #9523, geboren 1795 te Kampereiland, gedoopt 19-10-1795 te Kampereiland.
- - Tweeling met Margje.
6. Jan Schallenberg #6351 (2.Jannes2, 1.___1), geboren 1765 te Kampen, gedoopt 03-03-1765 te Kampen, Broederkerk, overleden 01-06-1836 te Kampen, beroep Grutter, Koopman, beroep 1829 Stadsijker, woonde 1795 Oudestraat - W.Z., Kampen.
24-11-1796: Schuldbekentenis.
Onroerend goed: Huis, erf en where met grutterij Kampen, Oudestraat, bij de Bovenkerk
Comparanten: Schallenberg, Jan en Sluijs, Johanna Everdina van der Schuldenaars; Lankhorst, Jan Menso'szoon en Wijhe, Alida van Schuldeisers.
Comparanten verklaren schuldig te zijn aan Jan Lankhorst Menso'szoon en diens echtgenote een bedrag van ƒ 1500 c.g. tegen 3½ procent per jaar. Als speciaal onderpand stellen zij hun eigen huis tussen Stennekes en Westendorp.
[Rechterlijk archief Kampen RAK 104-519 FOLIO: 249 DATUM: 24-11-1796]

01-07-1811: Koopt voor ƒ 1420. een huis, Oudestraat wijk 1 nummer 77 te Kampen. Het huis geldt als onderpand voor een lening van Johannes Westendorp, bakker te Balk, ad fl 1200. à 4 procent jaars [Notarieel Kampen: mr. Rambonnet].

11-09-1813: Jan heeft te leen gegeven aan Gerrit Willems Vos diverse stuks vee zonder recht van eigendom; de waarde bedraagt fl 1500. Gerrit is verplicht de beesten te voeden en te verzorgen en mag de melk en de mest gebruiken. [Notarieel Kampen: mr. G. J. van Wijhe].


Getrouwd: 19-05-1791 te Oldenbroek, ondertrouw 01-05-1791 te Oldenbroek, Johanna Everdiena van der Sluijs #6352, geboren 1765 te Kampen (dochter van Jan van der Sluijs #16481 en Jannegien de Hane #16482), gedoopt 07-04-1765 te Kampen, Geref. Bovenkerk (getuige: Geertien van der Zwaan ), overleden 27-02-1823 te Kampen.

Kinderen:

11. i. Jacoba Schallenberg #6386 geboren 1784.
ii. Johannes Schallenberg #9521, geboren 1792 te Kampen, gedoopt 19-08-1792 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 10-02-1830 te Kampen.
12. iii. Jannigje Schallenberg #6549 geboren 1793.
13. iv. Jansien Schallenberg #6353 geboren 1795.
v. Jan Schallenberg #9520, geboren 1796 te Kampen, gedoopt 02-10-1796 te Kampen, Geref. Bovenkerk (getuige: Hendrieka van der Sluis ), overleden voor 1836.
14. vi. Femma Margrieta Schallenberg #6400 geboren 16-07-1798.


Vierde generatie

7. Lulof Wigboldus Schallenberg #6325 (3.Egbert3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1792 te Kampen, gedoopt 09-05-1792 te Kampen, Broederkerk, overleden 31-12-1834 te Bolsward, beroep Grutter, Gortmaker (had een Gortmakerij op de Dijk bij de Blaauwpoort te Bolsward).
- - Tweeling met Henderina.
Getrouwd: 11-05-1823 te Bolsward, Janneke Scrinerius #6326, geboren 1789 te IJlst (dochter van Hubert Martinus Scrinerius #15111 [ - 1808] en Geertie Horrius #15112), overleden 03-05-1830 te Bolsward.

Kinderen:

i. Egbert (Lulofs) Schallenberg #6327, geboren 02-10-1824 te Bolsward, overleden 29-10-1824 te Bolsward.
ii. Anna Geertruida Maria Schallenberg #6328, geboren 18-01-1826 te Bolsward, overleden 05-03-1845 te Bolsward.
8. Aaltjen Schallenberg #6698 (5.Hendrik3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1787 te Kampen, gedoopt 11-11-1787 te Kampen, Buitenkerk, overleden 11-05-1852 te Kampen, beroep Boerwerkster.
Getrouwd: 19-05-1810 te Kampereiland, ondertrouw 14-05-1810 te Kampereiland, Jan Frericks van de Weerd #6699, geboren ca. 1787 te Kampereiland (zoon van Frederik Jansz van de Weerd #6674 [1749 - 1820] en Aaltje Aarts Post #6675 [1767 - 1842]), overleden 17-07-1852 te Kampen, beroep Boerenwerker, Arbeider, Veehouder.

Kinderen:

i. Aaltje van der Weerd #6700, geboren 13-01-1812 te Kampen, overleden 01-11-1850 te Kampen, beroep Dienstbode.
Getrouwd: 29-04-1841 te Kampen, Albert Broekhuis #6701, geboren 24-11-1811 te Kamperveen (zoon van Jacob Hendriks Broekhuis #6702 [1754 - 1819] en Aaltjen Alberts #6703 [ - 1848]), gedoopt 01-12-1811 te Kamperveen, beroep Arbeider.
- - Trouwde, na de dood van Aaltje, op 18-06-1857 met Johanna van Nunspeet.
ii. Hendrikjen van der Weerd #6712, geboren 15-03-1813 te Kampen, overleden 23-01-1879 te Kampen, beroep Dienstbode.
Getrouwd: 25-04-1850 te Kampen, Aalt Stoel #6713, geboren 16-03-1817 te Zalk (zoon van Egbert Werner Stoel #6714 en Hermina Aalts Docter #6715), beroep Arbeider.
iii. Frerik van der Weerd #16433, overige namen Frederik van der Weerd, geboren 24-10-1814 te Kampen, overleden 09-06-1837 te Kampen, beroep Fuselier bij de infanterie.
iv. Hendrik van der Weerd #16437, geboren 16-10-1815 te Kampen, overleden 27-10-1815 te Kampen.
v. Jacoba van der Weerd #6720, geboren 27-11-1816 te Kampen, overleden 25-11-1864 te Kampen, beroep Boerenwerkster.
Getrouwd: 23-12-1846 te Kamperveen, Aart Koops #6721, geboren 1817 te Kampen (zoon van Peerle Aarts Koops #6722 en Gerregien Jans van de Heuvel #6723), beroep Landbouwer.
vi. Jentien van der Weerd #16440, geboren 27-11-1818 te Kampen, overleden 22-01-1821 te Kampen.
vii. Jentjen van der Weerd #16443, geboren 01-11-1821 te Kampen, overleden 28-12-1821 te Kampen.
viii. Jentjen van der Weerd #6708, geboren 04-03-1823 te Kampen, overleden 07-08-1866 te Kampen, beroep Dienstbode.
Getrouwd: 31-05-1849 te Kampen, Klaas Steert #6709, geboren 23-01-1821 te Doornspijk (zoon van Egbert Steert #6710 en Elisabeth van der Berg #6711), beroep Arbeider.
9. Jannetje Schallenberg #6672, overige namen Jantien, Jentjen Hendriks Schallenberg (5.Hendrik3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1789 te Kampen, gedoopt 11-01-1789 te Kampen, Buitenkerk, overleden 08-03-1870 te Kampen.
Getrouwd: 06-09-1811 te Kampen, Aart Freriks van de Weerd #6673, overige namen Aart Freriks, geboren 1788 te Kampereiland (zoon van Frederik Jansz van de Weerd #6674 [1749 - 1820] en Aaltje Aarts Post #6675 [1767 - 1842]), gedoopt 15-06-1788 te Kampereiland, overleden 10-05-1831 te Kampen, beroep Landman, woonde Erf 65 de Karenhoop, Kampen (als pachter).

Kinderen:

i. Hendrikje van der Weerd #6694, overige namen Hendrikje Freriks, geboren 19-02-1812 te Kampen, overleden 01-06-1878 te Kampen, beroep Arbeidster.
- - Bij huwelijk 1 kind gewettigd.
Getrouwd: 19-08-1841 te Kampen, Helmig van Veen #6695, geboren 13-03-1811 te Oldebroek (zoon van Jan Jacobz van Veen #6696 en Janna Martens Kooijman #6697), beroep Arbeider, overleden 17-06-1882 te Kampen.
ii. Frerik van de Weerd #15313, overige namen Frederik van de Weerd, geboren 16-08-1813 te Kampen, overleden 26-03-1839 te Kampen, beroep Fuselier bij de infanterie.
iii. Hendrik van der Weerd #16439, geboren 29-11-1814 te Kampen, overleden 02-12-1816 te Kampen.
iv. Jan van der Weerd #16438, geboren 11-12-1815 te Kampen, overleden 28-12-1815 te Kampen.
v. Hendrik van der Weerd #6676, geboren 08-01-1817 te Kampen, overleden 05-02-1884 te IJsselmuiden, beroep Touwslagerskn, Groenboer.
Getrouwd: 27-05-1847 te IJsselmuiden, Aleida Rosendaal #6677, geboren 1819 te IJsselmuiden (dochter van Gerrit Rosendaal #6678 en Gerrigje van der Horst #6679), overleden 05-06-1900 te IJsselmuiden, beroep Boerenwerkster.
vi. Louwerens van der Weerd #16434, inheemse naam Louw van der Weerd, geboren 11-03-1818 te Kampen, overleden 18-01-1849 te Kampen.
vii. Jan van der Weerd #16441, geboren 10-06-1819 te Kampen, overleden 29-03-1820 te Kampen.
viii. Aaltjen van der Weerd #16442, geboren 28-08-1820 te Kampen, overleden 28-03-1826 te Kampen.
ix. Johannes van der Weert #16444, geboren 27-11-1821 te Kampen, overleden 22-04-1823 te Kampen.
x. Johannes van der Weerd #16446, geboren 06-06-1823 te Kampen, overleden 20-07-1828 te Kampen.
10. Marrigje Hendriks Schallenberg #6690 (5.Hendrik3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1795 te Kampereiland, gedoopt 19-10-1795 te Kampereiland, overleden 27-05-1865 te Kampen.
- - Tweeling met Grietje.
Getrouwd: 27-12-1821 te Kampen, Willem Alberts Brouwer #6691, geboren 1798 te Kampereiland (zoon van Albert Lubbertsz Brouwer #6692 [1765 - 1828] en Niesje Willems Vos #6693 [1767 - 1828]), gedoopt 21-10-1798 te Kampereiland, overleden 17-02-1890 te Kampen, beroep Boerenknecht, Arbeider.

Kinderen:

i. Niesjen Brouwer #16445, geboren 06-06-1822 te Kampen.
ii. Aaltjen Brouwer #6716, geboren 10-07-1823 te Kampen, overleden 17-04-1911 te Kampen, beroep Dienstbode.
Getrouwd: 10-11-1853 te Kampen, Willem Busser #6717, geboren 11-10-1823 te Voorst (zoon van Jacob Busser #6718 en Maria Lammerts #6719), overleden 1869, beroep Voerman.
iii. Niesjen Brouwer #16447, geboren 10-07-1823 te Kampen.
iv. Aaltjen Brouwer #16448, geboren 10-07-1823 te Kampen.
v. Niesje Brouwer #16435, geboren 1831, overleden 05-08-1853 te Kampen, beroep Naaister.
11. Jacoba Schallenberg #6386, geboortenaam Jakoba van der Slujs (6.Jan3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1784 te Kampen, gedoopt 19-02-1784 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 07-03-1865 te Kampen.
Getrouwd: 03-02-1805 te Kampen, Harmen van Assen #6387, overige namen Herman, Hermen (Jan) van [Assen], geboren 1783 te Kampen, overleden 27-03-1847 te Kampen, beroep Lijnslager,Touwslager.

Kinderen:

i. Jan van Assen #9529, geboren 07-08-1805 te Kampen, gedoopt 11-08-1805 te Kampen, Broederkerk, overleden voor 21-06-1808.
ii. Johanna Everdiena van Assen #9530, geboren 09-12-1806 te Kampen, gedoopt 21-12-1806 te Kampen, Geref. Bovenkerk.
iii. Jan van Assen #9528, geboren 21-06-1808 te Kampen, gedoopt 26-06-1808 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden voor 14-01-1810.
iv. Jan van Assen #6396, geboren 14-01-1810 te Kampen, gedoopt 28-01-1810 te Kampen, beroep Koopman, Touwslager, overleden 12-04-1884 te Kampen.
Getrouwd (1): 23-07-1835 te Kampen, Johanna Willemina Rijkx #6402, geboren 13-12-1801 te Zwolle (dochter van Willem Rijkx #6567 en Johanna Brinkgreve #6568 [1760 - 1833]), overleden 29-12-1842 te Kampen.
Getrouwd (2): 13-06-1844 te Zwolle, Gergjen Linthorst #6397, geboren 16-03-1806 te Zwolle (dochter van Arent Linthorst #6398 [1771 - 1840] en Gezina van Dijk #6399 [1776 - 1850]), overleden 01-03-1890 te Kampen.
- - Weduwe van Jan Jansen.
v. Jacob van Assen #6388, geboren 06-02-1812 te Kampen, overleden 13-08-1872 te Kampen, beroep Winkelbediende, Koopman.
Getrouwd: 17-04-1834 te Zwolle, Christina Kroon #6389, geboren 14-12-1807 te Zwolle (dochter van Jochem Kroon #6390 en Zwana Maria Stapelenberg #6391), overleden 09-10-1888 te Zwolle.
vi. Johanna Everdiena Hendrika van Assen #6569, geboren 11-12-1813 te Kampen, overleden 10-01-1890 te Kampen.
Getrouwd: 18-10-1838 te Kampen, Georg Willem Ribow #6570, geboren 28-08-1817 te Zwolle (zoon van Georg Willem Ribow #6571 [1776 - 1828] en Reintje Westerink #6572 [1790 - 1863]), overleden 26-02-1895 te Zwolle, beroep Schilder.
vii. Hendrikus van Assen #6392, geboren 07-06-1816 te Kampen, overleden 17-08-1844 te Kampen, beroep Touwslager.
Getrouwd: 13-02-1840 te Zwolle, Wichertje Boxem #6393, geboren 08-07-1819 te Wanneperveen (dochter van Pieter Alberts Boxem #6394 en Bartha Jans Thomas #6395).
viii. Gezina van Assen #6581, geboren 02-04-1818 te Kampen, overleden 10-12-1874 te Groningen.
Getrouwd: 17-08-1843 te Kampen, Jan Cornelissen Katt #6582, geboren 20-10-1817 te Amsterdam (zoon van Cornelis Cornelissen Katt #6583 en Stijntje Jelles Schut #6584), beroep Letterzetter, overleden 08-03-1898 te Warfum.
ix. Alijda van Assen #6577, geboren 10-11-1819 te Kampen, overleden 04-06-1895 te Kampen.
Getrouwd: 29-06-1843 te Kampen, Sijbrand Bokhorst #6578, geboren 12-08-1819 te Elburg (zoon van Menso Bokhorst #6579 [1792 - ] en Geertje Balk #6580 [1793 - ]), overleden 06-01-1881 te Kampen, beroep Bakker.
x. Jansjen van Assen #6704, geboren 01-06-1821 te Kampen, overleden 12-05-1903 te Kampen.
Getrouwd: 19-02-1848 te Kampen, Wessel Meeter #6705, geboren 23-10-1821 te Oude Pekela (zoon van Michiel Eilerts Meeter #6706 [1793 - 1882] en Trijntje Wessels Kuiper #6707 [1795 - 1840]), overleden 27-01-1892 te Zwolle, beroep Scheepskaptein.
xi. Hermina van Assen #6586, geboren 18-11-1822 te Kampen, overleden 29-12-1908 te Amersfoort.
Getrouwd: 11-12-1845 te Kampen, Arent Linthorst #6585, geboren 29-03-1813 te Kampen (zoon van Arent Linthorst #6398 [1771 - 1840] en Gezina van Dijk #6399 [1776 - 1850]), overleden 15-12-1867 te Zwolle, beroep Kaarsemaker, Koopman.
- - Weduwnaar van Geertruida Margarita Riboux.
xii. Gerhard van Assen #16449, geboren 03-05-1824 te Kampen, overleden 20-09-1825 te Kampen.
12. Jannigje Schallenberg #6549, overige namen Jannegien Schallenberg (6.Jan3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1793 te Kampen, gedoopt 13-10-1793 te Kampen, Geref. Bovenkerk (getuige: Hendrika van der Sluijs), overleden 25-01-1863 te Kampen, beroep Koopvrouw, Winkelierster.
Getrouwd (1): 10-06-1814 te Kampen, Jan Gabriël ten Klooster #6550, geboren 12-07-1786 (zoon van Jacobus ten Klooster #6551 [1757 - 1834] en Kornelia Keeman #6552 [1746 - 1836]), overleden 29-08-1818 te Kampen, beroep Kaarsenmaker, Koopman, Winkelier, Commissaris van de veeren.

Kinderen:

i. Johanna Everdina ten Klooster #6573, geboren 15-06-1815 te Kampen, beroep Naaister.
Getrouwd (1): 04-04-1839 te Kampen, Paulus Verdoes #6574, geboren 29-08-1815 te Waddinxveen (zoon van Cornelis Verdoes #6575 en Geertrui Versluis #6576 [1786 - 1826]), beroep Schipper, overleden 29-03-1852 te Heerde.
Getrouwd (2): 25-11-1858 te Hattem, Jacob Buisman #6742, geboren 1788 te Deventer (zoon van Lammert Buisman #6743 en Adriaantje Suiderma #6744 [1750 - 1825]), beroep Schipper.
- - Weduwnaar van Klasina Adriana van Reen.
ii. Cornelia ten Klooster #16436, geboren 16-10-1816 te Kampen, overleden 08-06-1868 te Kampen.
Getrouwd (2): 26-08-1819 te Kampen, Martinus Buisman #6553, overige namen Martinus Buijsman, geboren 1776 te Zwolle (zoon van Conelis Buisman #6554 en Jacoba Smit #6555), gedoopt 14-02-1776 te Zwolle, overleden 19-02-1829 te Kampen, beroep Grutter.
- - Weduwnaar van Trijntje Rol.

Kinderen:

iii. Jacoba Buijsman #6734, geboren 02-07-1820 te Kampen.
Getrouwd: 09-10-1856 te Hattem, Gerhardus Nijland #6735, geboren 16-02-1813 te Vorden (zoon van Hendrik Nijland #6736 [1750 - ] en Maria Johanna Tjoonk #6737 [1787 - ]).
- - Weduwnaar van Harmina Christina Sophia Groen.
iv. Hendrica Buijsman #6730, geboren 02-07-1820 te Kampen, overleden 21-03-1901 te Apeldoorn.
- - Bij huwelijk wettiging 1 kind.
Getrouwd: 20-11-1852 te Heerde, Lulof Slijkhuis #6731, geboren 06-08-1822 te Epe (zoon van Aalbert Slijkhuis #6732 [1777 - ] en Janna van Emst #6733), overleden 17-01-1877 te Nieuw Soerel, beroep Boerenknecht.
v. Dirkje Buijsman #6959, geboren 15-12-1822 te Kampen, overleden 24-05-1908 te Kampen.
Getrouwd (1): 04-08-1858 te Rotterdam, Abraham Kres #6961, geboren 1810 te Amsterdam (zoon van Antony Kres #6962 en Anna Geertrui Konnerie #6963), overleden 16-03-1870 te Rotterdam.
Getrouwd (2): 11-01-1871 te Rotterdam, Johannes Schoonmade #6960, geboren 09-09-1817 te Den Haag (zoon van Johannes Schoonmade #6964 [1778 - 1855] en Maria van Luyn #6965 [1778 - 1858]), overleden 04-11-1872 te Rotterdam, beroep Kleermaker.
- - Weduwnaar van Susanna Angenita Hoedt.
Getrouwd (3): 16-10-1873 te Kampen, Albert Jan Groen #9084, geboren 1803 (zoon van Gerrit Groen #16479 [1762 - 1838] en Aaltje van der Heijne #16480 [1763 - 1831]), overleden 16-12-1879 te Kampen, beroep Mandenmaker.
- - Weduwnaar van Willemina de Wit.
vi. Jan Buisman #16431, geboren 1825, overleden 07-09-1826 te Kampen.
vii. Alijda Buisman #6556, geboren 1829 te Kampen, beroep Dienstmeid.
Getrouwd: 19-01-1867 te Dalfsen, Jan Zeilstra #6557, geboren 05-05-1819 te Lemmersterland (zoon van Anne Tjeerds Zeilstra #6558 [1774 - 1842] en Antje Pieters #6559), beroep Verwer.
- - Weduwnaar van Derkjen van der Linde.
Getrouwd (3): 12-08-1830 te Kampen, Dirk van de Heuvel #6564, geboren 26-10-1804 te Kampen (zoon van Beert Gerrits van de Heuvel #6565en Annegjen Dirks #6566).

Kinderen:

viii. Barend van den Heuvel #7009, geboren 1834 te Kampen.
Getrouwd: 07-11-1877 te Rotterdam, Gerdina Gesina van Enter #7242, geboren 08-07-1828 te Twello (dochter van Willem Jan van Enter #7010 [1767 - ] en Aaltjen Mol #7011 [1798 - ]).
- - Eerder getrouwd met Johannes Spijkerman.
13. Jansien Schallenberg #6353, overige namen Jannegjen,Jansje Schallenberg (6.Jan3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 1795 te Kampen, gedoopt 05-07-1795 te Kampen, Broederkerk, overleden 06-11-1864 te IJsselmuiden, testament 30-05-1837 te Kampen (testament samen met haar man Gerrit Jan Gillot. Erfgenamen: de echtelieden en hun evt. kinderen).
Getrouwd: 20-10-1836 te Schokland, Gerrit Jan Gillot #6354, geboren 09-10-1782 te Ens (Schokland) (zoon van Hermanus Nicolaas Gillot #6355[1735 - 1808] en Jacoba Knollenbergh #6356 [1749 - 1807]), overleden 10-02-1869 te Westzaan, beroep Aannemer, Schipper, beroep 1831 - 1859 Burgemeester (van Schokland).
- - Weduwnaar van Elisabeth Taats, † 12-02-1836 , Schokland. [x 20-07-1806, Schokland].

SCHOKLAND

Vanwege de voortdurende onveilige situatie na de grote stormen van 1775/1776 en 1825 en omdat het instandhouden van het eiland Schokland te duur was, werd in 1859 het gehele eiland ontruimd.
In 1858 tekende Koning Willem III het wetsontwerp tot algehele ontruiming van het Zuiderzee-eiland Schokland. De overheid was tot dit besluit gekomen vanwege de aanhoudende armoede op het eiland en de grote overstromingsgevaar.
In het voorjaar van 1859 maakte burgemeester Gillot van Schokland het Koninklijk besluit aan zijn bevolking bekend.
De bewoners hadden vier maanden de tijd om hun huizen af te breken en het eiland te verlaten.
Koning Willem III zette op 04-07-1859 zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit, waarbij aan burgemeester Gerrit Jan Gillot eervol ontslag werd verleend "met den 10 Julij aanstaande, als wanneer de gemeente Schokland zal ophouden te bestaan"
Een dramatische beslissing natuurlijk voor de 650 Schokkers.
Ze waren gedwongen hun geliefde geboortegrond te verlaten waar ze al sinds mensenheugenis woonden. De meeste Schokkers verhuisden naar Kampen, Urk en Vollenhove, waar ze hun oude beroep als visser weer oppakten.

Kinderen:

i. Elizabeth Johanna Everdina Gillot #6357, geboren 21-02-1838 te Schokland, overleden 10-04-1909 te Amsterdam.
Getrouwd: 27-10-1865 te Beverwijk (getuigen: Maarten Noèe, timmerman, 33j, broer van de bdg; Klaas Koomen, arbeider, 35j, zwager van de bdg; beide wonende Assendelft; Paulus van Aken, mandemaker, 54j; Cornelis Schuijleman, broodbakker, 33j, beide wonende te Beverwijk.), kerkelijk huwelijk 27-10-1865 te Beverwijk, Jan Noë #6419, geboren 03-09-1837 te Assendelft (zoon van Abram Noë #6420 [1804 - ] en Jannetje Volger #6421 [1809 - 1886]), beroep Kastelein, Hofmeester, overleden 1882.
14. Femma Margrieta Schallenberg #6400 (6.Jan3, 2.Jannes2, 1.___1), geboren 16-07-1798 te Kampen, gedoopt 22-07-1798 te Kampen, Geref. Bovenkerk, overleden 12-03-1833 te Kampen, beroep Winkelierster (in Chichorei).
Getrouwd (1): 14-10-1819 te Kampen, Albertus Paulus Scheltema #6401, geboren 14-05-1793 te Franeker (zoon van Paulus Everts Scheltema #6560 [1763 - 1837] en Sjoukelina Telting #6561 [1771 - 1808]), gedoopt 29-05-1793 te Franeker, overleden 13-11-1822 te Kampen, beroep Chichorijfabrikeur.

Kinderen:

i. Sjouwkje Scheltema #9556, geboren 28-07-1820 te Kampen, overleden 07-03-1823 te Kampen.
ii. Jan Scheltema #6403, overige namen Jan Albartus Scheltema, geboren 12-06-1822 te Kampen, beroep Tabaksverkoper.
Getrouwd: 14-08-1845 te Zutphen, Anna Hendrica Scholten #6404, geboren 01-05-1821 te Zutphen (dochter van Peter Scholten #6405 [1793 - ] en Ariana Johanna Welij #6406 [1794 - ]).
Getrouwd (2): 18-06-1829 te Kampen, Lubbert Jans van der Weerd #6480, overige namen Lubbert Jans van der Weerd van Putten, geboren 12-01-1805 te Kampen (zoon van Albert Lubberts van de Weerd #6562 [1777 - 1812] en Hendrikje Hendriks Sonneberg #6563 [1780 - ]), gedoopt 13-01-1805 te Kampen, Broederkerk, overleden 06-09-1861 te Kampen, begraven 10-09-1861 te Kampen, beroep Organist, Muziekmeester.
- - Eerder gehuwd met Margaretha Geziena Boele [1807-1864].

Kinderen:

iii. Hendrik Jan van der Weerd #6481, geboren 16-01-1830 te Kampen, gedoopt 07-03-1830 te Kampen, overleden 04-09-1915 te Enkhuizen, beroep Predikant.
Getrouwd: 15-10-1857 te Enkhuizen, Maria Petronella van Simmeren #6482, geboren 09-07-1831 te Enkhuizen (dochter van Meindert van Simmeren #6483 [1808 - 1879] en Anna Maria van Tricht #6484 [1801 - 1883]), overleden 31-03-1897 te Enkhuizen.
iv. Johannes van der Weerd #6796, geboren 17-09-1831 te Kampen, overleden 11-05-1915 te Amsterdam, beroep Banketbakker, Koekenbakker.
Getrouwd: 12-04-1860 te Amsterdam, Gezina Antonia Arends #7515, geboren 29-05-1839 te Amsterdam (dochter van Friedrich Arends #7516 [1791 - ] en Jenneken Brouwer #7517 [1797 - ]), overleden 16-03-1916 te Amsterdam, beroep Winkelierster.