Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 73
LAMBINON
Stam 73 -- Zweden / Brielle [28-11-2013]
Eerste generatie

1. Pieter Lambinon #14814, Ref: Stam 73.
Getrouwd met Susanna de Fineman #14818 (dochter van Godefroij de Fineman #14819 en Ida Gerard #14820).

Kinderen:

2. i. Godefridus Lambinon #14769.
3. ii. Elisabeth Lambinon #14808.
iii. Demetrius Lambinon #14815, overleden voor 19-03-1702.


Tweede generatie

2. Godefridus Lambinon #14769 (1.Pieter1), overleden voor 19-03-1702, beroep Predikant (Waalse Gemeente van Brielle).
Getrouwd: 12-11-1684 te Dubbeldam,[1] (Attestatie van den Briel), Abigail de Fineman #14770, geboren 13-10-1650 te Norrköping (SE) (dochter van François de Fineman #14816[1635 - 1665] en Anna Helling #14817 [1625 - ]).
- - Testament van Abigael de Fineman weduwe van Godefridus Lambinon, in leven predikant van de Waalse Gemeente van Brielle. Zij legateert aan de armen van die gemeente f 50. Aan haar zoontje Petrus Godefroy Lambinon laat zij haar gouden horloge met ketting na en een gouden ring met beeltenis van de vroegere koningin van Zweden. Aan haar dochtertje Susanna Maria Lambinon prelegateert zij de gouden trouwpenning ter waarde van f 50, een bracelet snoer met fijne parels en granaten en met gouden slot, nog een bracelet met parels en gitten en drie gouden ringetjes. Aan beide kinderen vermaakt zij nog een begrafenisringetje van wijlen hun oom Demetrius. De kinderen zijn universeel erfgenaam. Mochten de kinderen vóór haar overlijden, dan erft haar zuster Maria de Fineman, weduwe van Daniel Demetrius te Londen de legitieme portie en gaat al het meerdere naar haar mans zuster Elisabeth Lambinon, huisvrouw van Tobias de Gomse, wonend in Norkoping in Zweden en naar Susanna Elisabeth Lambinon, de dochter van wijlen Louis Lambinon, mede aldaar wonend. Voogden zijn Gerard Slaats, oud-burgemeester van Brielle, en Petrus Texelius, predikant te Brielle.

Kinderen:

i. Okänd Lambinon #14824.
ii. Susanne Marie Lambinon #14805, geboren 1691 te Brielle, gedoopt 28-01-1691 te Brielle.[2]
- - ^~ Tobie de Gomie, koopman van Nortcoping in Zweden, oom van het kind door zijn vrouw
Elisabeth Lambinon; Susanne de Fineman; Demetruis Lambinon; Marie de Fineman, grootmoeder en tante van het kind, voor inplaats van Susanne, Elisabeth Lambinon.
Getrouwd met IJsbrand Vlielander #14823.
4. iii. Pierre Godefroid Lambinon #14806 geboren 1692.
3. Elisabeth Lambinon #14808 (1.Pieter1).
Getrouwd met Tobias de Gomse #14809.

Kinderen:

i. Catharina de Gomse #14810, geboren 1675 te Norrköping (SE),[3] overleden voor 1738.
Getrouwd: 1693 te Norrköping (SE),3 Johannes Leyendecker #14811, geboren 1667 te Schipluiden,3 (zoon van Isaac Leyendecker #14812 en Petronella de Beer #14813), overleden 05-08-1722 te 's-Hertogenbosch,3 begraven 12-08-1722 te 's-Hertogenbosch, St. Jan,3 beroep Predikant.
- - Johannes zag in 1667 het levenslicht in Schipluiden als zoon van predikant Isaac Leyendecker en diens eerste vrouw Petronella de Beer. Hij studeerde theologie te Leiden en werd in 1691 predikant van de Nederlandse ambassade in Stockholm. In 1701 werd hij beroepen als predikant in 's-Hertogenbosch. In 1710 werd hij op eigen verzoek door de stadsregering benoemd tot hoogleraar honoris causa in de wijsbegeerte en het Hebreeuws aan de Illustre School. Aanvankelijk was dit een onbezoldigde functie, vanaf 1717 kreeg hij er een jaarwedde voor. Dominee Leyendecker overleed op 5 augustus 1722 en werd een week later in de Sint-Jan begraven. In 1713, 1715 en 1716 waren al drie van zijn kinderen in dezelfde kerk begraven.
Johannes had in Zweden zijn vrouw leren kennen. Catharina was in 1675 in Norrköping geboren als dochter van koopman Tobias de Gomse en Elisabeth Lambinon. In 1693 traden Johannes en Catharina in Norrköping in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden veertien kinderen geboren, de oudste zes in Stockholm, de overige in 's-Hertogenbosch. Na de dood van haar man heeft Catharina Den Bosch verlaten, in 1727 woont ze in Werkhoven in het gewest Utrecht, waar ze voor 1738 is overleden. Ook hun kinderen bleven niet in Den Bosch wonen, maar waaierden uit over de Republiek. Zo werd zoon Christiaen Constantijn (1694-1747) militair; hij stierf in Franse krijgsgevangenschap. Zoon Jacob (1709-1755) volgde in de voetsporen van zijn vader en werd predikant te Bemmel. Ook zijn broer Carel (1712-1764) koos dat beroep, eerst in Boxtel en Esch, later als legerpredikant. Het graf in de Sint-Jan bleef in het bezit van de kinderen van Johannes en Catharina en zou voor enkelen van hen ook de laatste rustplaats vormen. Dochter Catharina Elisabeth (1703-1790) overleed in Dordrecht, maar haar stoffelijk overschot werd naar Den Bosch vervoerd en daar begraven. Haar zuster Petronella Barbara (1706-1794) werd eveneens in het graf van haar vader bijgezet.


Derde generatie

4. Pierre Godefroid Lambinon #14806 (2.Godefridus2, 1.Pieter1), geboren 1692 te Brielle, gedoopt 14-09-1692 te Brielle.[4]
Getrouwd met Kommerina de Graaf #14807.

Kinderen:

i. Maria Abigael Lambinon #14821, geboren 1715 te Brielle, gedoopt 11-08-1715 te Brielle.[5]
- - 29-09-1742: Maria Abigael Lambinon transporteert aan Susanna Elisabeth Lambinon, weduwe van IJsbrand Vlielander, een obligatie van f 100 tlv van het gemeneland dd 1715, haar aangekomen als pillegift van wijlen Gerard Slaats.
ii. Frederik Lambinon #14822, geboren 1717 te Brielle, gedoopt 01-08-1717 te Brielle.[6]

[1] Dubbeldam - Doop-, trouw- en gaardersboeken.
[2] Brielle - DTB, NG, RK, RB, WG, D: 1671 - 1696 / 2856 kd.
[3] - Grafzerkensintjan.nl.
[4] Brielle - DTB, NG, RK, RB, WG, D: 1671 - 1696 / 3073 kd.
[5] Brielle - DTB, NG,RK,RB,WG, D: 1696 - 1721 / 3087.
[6] Brielle - DTB, NG,RK,RB,WG, D: 1696 - 1721 / 3346 kd.