Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 33
HAMAKER
Stam 33 -- Amsterdam (II) [27-06-2020]
[arms]
Amsterdam
[nl] [Amsterdam ]
Eerste generatie

1. Lambertus Hamaker #10612, geboren ca. 1685 te Alphen (GL), overleden voor 16-06-1746, ref. stam 33.
Getrouwd: ca. 1712, Gozuina Versteeg #10613, overige namen Gozewina Versteeg, geboren ca. 1680, overleden na 17-03-1758. <

Varik:
"Den 16 Junij 1746 sijn door ons in tegenwoordigheijt van den E. Kerkenraad, tot litmaat aangenomen: Geuske Versteeg, weduwe Hamaker, met attestatie van Maasbommel van den 1 Maart 1748 van hier wederom met attestatie vertrocken in Febr. 1752." [Lidmatenboek Varik 1669-1865].

Brakel:
"Aangekomen Genske Versteeg wedwe. Hamaker Den 10 Maart 1752 met attestatie van Varik van D. Doesburg" [Lidmatenboek NGG Brakel 1677 -1852].

Mogelijk dat Frederik Hamaker (Stam 20) ook een zoon is.

Kinderen:

2. i. Gerrit Hamaker #8639 geboren 1712.
3. ii. Pieter Hamaker #10614 geboren 1720.
4. iii. David Hamaker #10595 geboren 1723.
5. iv. Jan Hamaker #10621 geboren 1727.


Tweede generatie

2. Gerrit Hamaker #8639, overige namen Gerard Jan, Germanus Johannes Hamaker (1.Lambertus1), geboren 1712 te Alphen (GL), overleden 29-06-1787 te Harderwijk, beroep Klerk, Deurwaarder in de Waalse Kerk, poorter 01-06-1740 te Amsterdam, lidmaat 03-04-1774 te Harderwijk (attestatie van Amsterdam), woonde 1757, 1768 Prinsengracht bij de Leyssestraat, Amsterdam.
Getrouwd (1): 13-12-1739 te Amsterdam, ondertrouw 20-11-1739 te Amsterdam, Catharina Vernuft #8640, geboren 1715 te Amsterdam (dochter van Witsen Vernuft #8538 [1692] en Johanna Beekman #8591), gedoopt 13-10-1715 te Amsterdam, Oude Kerk (getuigen: Claes Vernuft; Catrina Witsen. Pastor Wilhelus Vonk), overleden 1757, begraven 26-07-1757 te Amsterdam, Zuiderkerk, woonde 1739 Oude Kerkstraat, Amsterdam.

"Den 20 Novemb= 1739 - Gerrit Hamaker Van Alphen, oud 27 jaar op de
Keijsersgr sijn Vader Lambertus Hamaker Tot Alphen &amp; Catharina Vernuft
Van A= oud 24 jaar in de Kerks. haar Vader With Vernuft Indispoost. (-
hij Vad= Consent goet inbeb=; sij Vad= Consent goed ingeb= -) "
[Amsterdam - Ondertrouw K 582/428].

Kinderen:

i. Nicolaas Witsen Hamaker #7943, geboren 1741 te Amsterdam, gedoopt 01-01-1741 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: Witsen Vernuft; Catharina Witsen; Pastor: Petrus Hollebeek), overleden 1745 te Amsterdam, begraven 02-1745 te Amsterdam, Franse of Waalsekerk.
ii. Lambertus Hamaker #8316, geboren 1742 te Amsterdam, gedoopt 11-01-1742 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: Hendrik Vernuft; Maria Hamaker; Pastor: Gerardus Kulenkamp), overleden 1745 te Amsterdam, begraven 02-1745 te Amsterdam, Franse of Waalsekerk.
iii. Hendrik Hamaker #8641, geboren 1743 te Amsterdam, gedoopt 01-12-1743 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: Hendrik Vernuft; Geertruij Beekman; Pastor: Cornelius Houthoff), overleden 1744 te Amsterdam, begraven 08-03-1744 te Amsterdam, Heiligewegs- en Leidsche Kerkhof.
iv. Hendrik Hamaker #8642, geboren 1744 te Amsterdam, gedoopt 06-12-1744 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: Hendrik Vernuft; Geertruij Beekman; Pastor: Johannes de la Moraisière), overleden 09-05-1779 te Amsterdam.
6. v. Henricus Lambertus Hamaker #8637 geboren 1746.
Getrouwd (2): 09-03-1758 te Amsterdam, ondertrouw 17-02-1758 te Amsterdam, Amelia Daalwijk #10498, geboren 1732 te Amsterdam (dochter van Coenraad Daalwijk #10499 [†1758]), overleden 1763, begraven 06-10-1763 te Amsterdam, Zuiderkerk.
"Vrijdag den 17 febr: 1758 - Gerrit Hamaker, van Alphen, gereformeert, Wed= Catharina Vernuft, op de Prinsegragt & Amelia Daalwijk, van Am=, gereformeert, oud 26 jaar, woont alsvoorn, geadsist= met haar vader, Coenraad Daalwijk. (- hij vrouws doot goet ingebracht ; hij Weeskamer voldaan den 16 febr= 1758 -)" [Amsterdam - Ondertrouw K 601/296].

Was 27-05-1759 samen met zijn vrouw getuige bij de doop van Johanna, dv David Hamaker en Helena Hogesand.

Kinderen:

vi. Gerard Jan Hamaker #10503, geboren 1759 te Amsterdam, gedoopt 27-05-1759 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: David Hamaker; Helena Hoogesand; Pastor: Johan Temmink), overleden 1760 te Amsterdam, begraven 06-06-1760 te Amsterdam, Zuiderkerk.
Getrouwd (3): 05-05-1764 te Amsterdam, ondertrouw 18-05-1764 te Amsterdam, Alida van Ceulen #10500, overige namen Alida van Keulen, geboren 1740 (dochter van Joannes Jansz. van Keulen #10501 [1706] en Catharina Beijer #10502[1709]), gedoopt 15-01-1740 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuigen: Pieter Halfman; Alida Halfman. Weduwe van Bartholomeus Keetel), overleden 1792, begraven 08-03-1792 te Amsterdam, Zuiderkerk.
"Vrijdag morgen Den 18 mey 1764 - Gerrit Hamaker, van Alphen, gereformeert, laatst Wed= Amelia Daalwijk: op de prinse gragt & Alida Van Ceulen: Van Am gereformeert laatst Wed= Bartholomeus Ketel, Woont als voorn (- hij frous doot goet ingebr -)" [Amsterdam - Ondertrouw K 608/373].

1786, Harderwijk: Willemtje Gerrits, dienstmaagd bij Hamaker deed belijdenis.

3. Pieter Hamaker #10614 (1.Lambertus1), geboren 1720 te Alphen (GL), overleden na 1762, beroep Ziekentrooster (geestelijke zorg aan boord, bij de VOC).

Vertrok 15-06-1761 met schip "Voorland" vanuit Amsterdam en kwam 23-03-1762 in Batavia aan. Vertrok aldaar 05-05-1762 met schip "Schoonzicht" naar Amsterdam alwaar hij 04-11-1762 weer aankwam. [VOC Opvarenden - Nat. Archief]

Getrouwd: 02-04-1758 te Amsterdam, ondertrouw 17-03-1758 te Amsterdam
("Den 17 Maart 1758 - Pieter Hamaker, van Alphen, gereformeert, oud 38 jaar, op den Amstel, Sijn moeder, Gosewina Versteeg te Brakel & Margaretha Bruijnier, van Am=, gereformeert, oud 28 jaar, woont als voorn, geadsist: met haar moeder Jannetje Wijnberg.")
, Margaretha Bruijnier #10615, geboren 1729 te Amsterdam (dochter van Pieter Bruijnier #10616 [1700- ] en Jannetje Wijnbergen #10617 [1701]), gedoopt 14-08-1729 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Jacob Bos; Grietje Wijnbergen; Pastor: Johannes Hagelis), overleden na 24-02-1797.

Kinderen:

i. Jannitje Hamaker #10618, geboren 1760 te Amsterdam, gedoopt 25-05-1760 te Amsterdam, Westerkerk (getuigen: ds. [...] Hamaker; Jannitje Wijnbergen; Pastor: Johannes de Lange).
Ondertrouw: 24-02-1797 te Amsterdam (getuige: Margaretha Bruynier), Cornelis de Vries #10620, geboren te Amsterdam.
- Weduwnaar van Barendje Marstrigt.
ii. Pieter Hamaker #10619, geboren 1761 te Amsterdam, gedoopt 16-09-1761 te Amsterdam (getuigen: Johannes Leder; Helena Bruinier; Pastor: Daniel Serrurier).

4. David Hamaker #10595 (1.Lambertus1), geboren 1723 te Alphen (GL), overleden 1782, begraven 02-12-1782 te Amsterdam, Nieuwe Kerk, beroep Commissionair, woonde 1776 Prinsenracht, Amsterdam.
- Was 27-05-1759 samen met zijn vrouw getuige bij de doop van Gerard Jan, Zoon van Gerrit (Gerard Jan) Hamaker en Amalia Daalwijk.

08-10-1778: Koopt Huis aan Singel. Huis en erf, bij de brouwerij De Zwaan [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21701234].

1782: Koopt Huis aan Schans. Huis en erf, zuidhoek Boomsloot [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21705294].

08-10-1782: Koopt Huis aan Oudeschans. Montelbaansburgwal; Huis en erf, zuidhoek Recht Boomssloot of Krom Boomssloot (Boomsloot) [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21705379].

12-06-1804: De Erven van David verkopen aan Hendrik Ketelaar: Oudeschans;
Huis en erf, hoek Recht Boomssloot (Boomssloot). [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21722595].


Getrouwd: 16-09-1750 te Amsterdam, ondertrouw 28-08-1750 te Amsterdam
("Vrijdag de 28 augustus 1750 - David Hamaker van Alphen oud 27 jaren op de prinsegragt sijn moeder geesje ver Steeg tot Alphen & Helena Hogesand van Amster. oud 27 jaar in de grave straat geadsisteert met haer vader Roelof Hogesand (- hij moeder Const goet ingebr -)")
, Helena Hogesand #10596, overige namen Helena Hogeland, geboren 1723 te Amsterdam (dochter van Roelof Hogesant #10597 [1684] en Johanna Meesters #10598 [1687- ]), gedoopt 03-01-1723 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Hermanus Quick; Geesie Meesters; Pastor: Hermannus van de Wall), overleden 1799, begraven 15-03-1799 te Amsterdam, Nieuwe Kerk.

Kinderen:

7. i. Johanna Hamaker #10599 geboren 1753.
8. ii. Gosewina Hamaker #10589 geboren 04-12-1756.

5. Jan Hamaker #10621 (1.Lambertus1), geboren 1727 te Alphen (GL), lidmaat 09-02-1743 te Brakel

( "Aangenomen op den 9 Feb. Jan Hamaker Den 10 septemb. met attestatie den 10 septemb. van Uijtwijk"),
woonde 1751 Prinsengracht, Amsterdam.
Getrouwd: 07-12-1751 te Amsterdam, ondertrouw 19-11-1751 te Amsterdam
("Den 19 Novem= 1751 - Jan Hamaker, van Alphen oud 24 jaar, op de Prinsegragt, sijn moeder Gozuina Hamaker te Braakel & Pieternella Cornelia Lempies, van Am= oud 29 jaar Agter de nieuwe Kerk, Oudrs doot, geadsist. met haar suster Anna maria Lempies. (- hij moeders Consent goet Ingebragt -)"),
Petronella Cornelia Lempies #10622, geboren 1722 te Amsterdam (dochter van Jan Lempies #10623 [1685-1751] en Anna Christina Weeseman #10624[1685-1751]), gedoopt 02-08-1722 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Pieter Weeseman; Cornelia Benier; Pastor: Pieter Elzevier), overleden 1789, begraven 22-07-1789 te Amsterdam, Nieuwe Kerk, woonde 1751 "Agter De nieuwe Kerk" , Amsterdam.

Kinderen:

i. Anna Christina Hamaker #10625, geboren 1754 te Amsterdam, gedoopt 17-07-1754 te Amsterdam, Nieuwe Zijds Kapel (getuigen: Gerrit Hamaker; Anna Maria Lempjes; Pastor: Johannes Jacobus Kessler).
ii. Jan Hamaker #10626, geboren 1757 te Amsterdam, gedoopt 02-01-1757 te Amsterdam, Oude Kerk (getuigen: Jacob Craanen; Anna Maria Lempjes; Pastor: Adrianus Becol).
iii. Anna Gosewina Hamaker #10627, geboren 1760 te Amsterdam, gedoopt 16-11-1760 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Gerrit Hamaker; Anna Maria Lempjes; Pastor: Rutgerus Schutte).
iv. Maria Hamaker #10628, geboren 1761 te Amsterdam, gedoopt 13-12-1761 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Gerrit Hamaker; Amelia Daalwijk; Pastor: Wilhelmus Koolhaas).


Derde generatie

6. Henricus Lambertus Hamaker #8637 (2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 1746 te Amsterdam, gedoopt 21-10-1746 te Amsterdam, Westerkerk (getuigen: Hendrik Vernuft; Geertruij Beekman; Pastor: Johan Albert van Muijden), overleden 1806 te Amsterdam, begraven 07-07-1806 te Amsterdam, Zuiderkerk, lidmaat 10-08-1771 te Harderwijk, woonde 02-1775 te Harderwijk.

Was in 1796 lid van het Committé tot Besturing van de Kamer der Desolate Boedels, te Amsterdam.

27-01-1790: Koopt Huis in de Kerkstraat. Amstelkerkstraat (ZZ); De Vergulde Posthoorn uithangend, huis en erf, met tuin daarachter, bij de Nieuwe Spiegelstraat (Spiegelstraat). [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21711512].

17-03-1808: De Erven van Henricus Lambertus verkopen: Amstelkerkstraat (ZZ); Huis en erf, bij de Nieuwe Spiegelstraat. [Transportakten voor 1811; NL-AdSA-21726561].


Getrouwd: 10-11-1785 te Amsterdam (getuige: Gerardus Johannes Hamaker (vader), @Harderwijk), ondertrouw 28-10-1785 te Amsterdam, Suzanna Maria van der Deure #8638, geboren 1764 te Amsterdam (dochter van Arendt van der Deure #7908 [1740] en Maria Hardshoorn #7911 [1740]), gedoopt 07-03-1764 te Amsterdam, Noorderkerk (getuigen: Hendrik Volkers; Suzanna Hardshoorn. Pastor Gerardus Kulenkamp), overleden 03-10-1834 te Leiden, woonde 1834 Ouden Rhyn, wijk 7 no.1097, Leiden.

Kinderen:

i. Catharina Alida Hamaker #7907, geboren 1787 te Amsterdam, gedoopt 04-04-1787 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (pastor: Luduvicus Hamerster), overleden 1788 te Amsterdam, begraven 29-05-1788 te Amsterdam, Zuiderkerk.
9. ii. Hendrik Arent Hamaker prof. #8265 geboren 23-02-1789.

7. Johanna Hamaker #10599 (4.David2, 1.Lambertus1), geboren 1753 te Amsterdam, gedoopt 11-07-1753 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuigen: Gerrit Hamaker; Catharina Vernuft; Pastor: Johannes de la Moraisière), overleden 21-12-1818 te Groningen.

Groningen, 21-04-1800:
Anna Hijbefs, ged. Groningen 09-06-1761, overl. ald. 12-07-1802, dv Hindrik Hijbels, koopman, en Hilligje Pauwels Schoedierk verkoopt 21-4-1800 het huis aan het Damsterdiep met pakhuizen en tuin voor 8000 Car. gld. aan de koopman Gerbrand Boterhoven en juffrouw Johanna Hamaker, echtelieden.

Alphen (aan de Rijn) 28-10-1800:
Jan Christiaan Meijer, wonende te Amsterdam, mede Roelof van den Bergh en Henricus Lambertus Hamaker, wonende mede aldaar, met procuratie voor Huijbert van Varick, notaris te Amsterdam d.d. 07-03-1800, als gemachtigden van Gerbrand Boterhoven en Johanna Hamaker, echtelieden te Groningen, verkopen aan Willem Boland, wonende te Alphen, een huis, erf, schuitenhuis en koepel, zijnde een broodbakkerij in het Noordeinde van Alphen, strekkend van de Heerestraat tot de Rijn, belend ten zuiden Hendrik Noppe, ten noorden Jan de Bie. Koopsom 4.500 gulden. [Protocollen Alphen 1799-1803, inventarisnummer 46, bladzijde 50v]

Getrouwd: 1776 te Amsterdam, ondertrouw 27-06-1776 te Amsterdam (getuigen: Willem Boterhoven (consent); David Hamaker), Gerbrand Boterhoven #10600, overige namen Gerbrant Boterhoven, geboren 1740 te Amsterdam (zoon van Willem Boterhoven #10601 [1708] en Johanna Boumeester #10602 [1720 ]), gedoopt 05-10-1740 te Amsterdam, Noorderkerk (getuigen: IJsbrand Booterhoven; Hilletje Maas; Pastor: Tiberius Reijtsma), overleden 12-03-1820 te Groningen, beroep Zaagmolenaar.

Kinderen:

i. Johanna Davina Boterhoven #10603, geboren 1777 te Amsterdam, gedoopt 27-03-1777 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: David Hamaker; Helena Hoogesand; Pastor: Dirk Semeins van Binnevest), overleden voor 21-12-1818.
ii. Heleena Boterhoven #10604, geboren 1778 te Amsterdam, gedoopt 10-05-1778 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: David Hamaker; Heleena Hogesand; Pastor: Ludovicus Hamerster), woonde 15-07-1819 te Groningen.
iii. Jan Boterhoven #10605, geboren 1779 te Amsterdam, gedoopt 16-05-1779 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: Jan Hamaker; Gosewiena Hamaker; Pastor: IJsbrandus Hoefhamer), beroep 15-07-1819 Koopmansknecht, woonde 15-07-1819 te Embden (DE).
iv. Davina Boterhoven #10606, geboren 07-03-1781 te Amsterdam, gedoopt 11-03-1781 te Amsterdam, Amstelkerk (getuigen: David Hamaker; Helena Hogesand; Pastor: Hillebrandus Mentes), overleden 11-06-1864 te Zuidbroek, woonde 15-07-1819 te Roden.
Getrouwd: 31-07-1811 te Roden (Rhoden), Berend Hindrik Steringa Kuyper #10629, geboren 21-06-1787 te Groningen (zoon van Gerard Kuijper #10630en Jeichien Steringa #10631), overleden 31-03-1860 te Winschoten, beroep Predikant.
v. Maria Boterhoven #10607, geboren 1783 te Amsterdam, gedoopt 23-07-1783 te Amsterdam, Zuiderkerk (getiugen: Jan Kwikx; Maria Hulst; Pastor: Winoldus Budde), woonde 15-07-1819 te Amsterdam.
Getrouwd: 20-04-1821 te Amsterdam, Gerrit Petrus de Haan #14447, geboren 1779 te Amsterdam (zoon van Johannes Fredericus de Haan #14448en Anna Maria Wernamo #14449), beroep Kantoorbediende.
- Weduwnaar van Sara Clementia Ronzier.
vi. David Boterhoven #10608, geboren 1785 te Amsterdam, gedoopt 06-07-1785 te Amsterdam, Zuiderkerk (pastor: Winoldus Budde), overleden voor 21-12-1818.
vii. Johanna Willemina Boterhoven #10609, geboren 1788 te Amsterdam, gedoopt 10-01-1788 te Amsterdam, Zuiderkerk (pastor: Johannes Smits), woonde 15-07-1819 te Groningen.
viii. Roelof Boterhoven #10610, overige namen Roelof van den Bergh Boterhoven, geboren 1790 te Amsterdam, gedoopt 31-03-1790 te Amsterdam, Zuiderkerk (getuigen: Roelof van den Bergh; Marretje Boterhoven; Pastor Samuel Joannes van de Wijnpersse), woonde 15-07-1819 te Hardenberg, beroep 15-07-1819 Apothekersassistent.
ix. Gerbrand Boterhoven #10611, geboren 1792 te Amsterdam, gedoopt 11-07-1797 te Amsterdam, Zuiderkerk (pastor: IJsbrandus Hoefhamer), overleden voor 21-12-1818.

8. Gosewina Hamaker #10589 (4.David2, 1.Lambertus1), geboren 04-12-1756 te Amsterdam, gedoopt 12-12-1756 te Amsterdam, Nieuwe Kerk (getuigen: Roeloff Hoogesant; Johanna Mee(ij)sters (grootouders); Pastor: Petrus Noordbeek), overleden 11-05-1808 te Amsterdam, begraven 17-05-1808 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelsekerk, testament 14-10-1784 te Utrecht (samen met haar man Willem Jan de Koning, een testament op de langstlevende [Not. A. van Goudoever, Utrecht, U191a3-326].).
Getrouwd: 16-09-1783 te Amsterdam (getuigen: Leonard de Koning; Helena Hogesand), ondertrouw 29-08-1783 te Amsterdam (attestatie afgegeven te Utrecht om in Amsterdam te trouwen), Willem Jan de Koning #4431, geboren 24-10-1751 te Utrecht (zoon van Leonard de Koning #10594 [1722 -1803] en Cornelia van Dijk #14451 [1727-1772]), gedoopt 27-10-1751 te Utrecht, Domskerk, beroep Docter in de medicynen, woonde 1783 Utrecht.

Kinderen:

i. Helena de Koning #10590, geboren 01-03-1785 te Utrecht, gedoopt 02-03-1785 te Utrecht, Domskerk, overleden 14-07-1785 te Utrecht.
ii. n.n. de Koning #14450, geboren 11-12-1785 te Utrecht, overleden 13-12-1785 te Utrecht.
iii. David de Koning #10591, geboren 28-11-1786 te Utrecht, gedoopt 03-12-1786 te Utrecht, Jacobskerk, overleden 12-05-1802 te Amsterdam, begraven 17-05-1802 te Amsterdam, Nieuwe Kerk en Engelsekerk.
iv. Helena Maria de Koning #10592, geboren 09-01-1788 te Utrecht, overleden 04-03-1848 te Geysteren.
v. Davina de Koning #10593, geboren 06-06-1789 te Utrecht, gedoopt 11-06-1789 te Utrecht, Jacobskerk, overleden na 1876.


Vierde generatie

9. Hendrik Arent Hamaker prof. #8265 (6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 23-02-1789 te Amsterdam, gedoopt 03-04-1789 te Amsterdam, Westerkerk (pastor: Filips Serrurier), overleden 07-10-1835 te Neerlangbroek, beroep Letterkundige, Hoogleraar, woonde 1819, 1821, 1823 Steenschuur (Rapenburg), Wijk 2 No. 38; 1825 Hooglandsekerkgracht 99; 1833 Hooglandsekerkgracht 196; 1836 Papegracht, wijk 4, no. 585, Leiden.

Hendrik Arent studeerde aan het atheneum van zijn geboortestad, werd in 1815 hoogleraar in de Oosterse talen te Franeker, twee jaar later te Leiden.
In het Nederlands schreef hij: Claudianus de dichter onzer eeuw (een vertaling van L.A. Decampo's Latijnse vers Claudianus nostrorum temporum vates), Amsterdam 1841; Redevoering over den aard der zelfstandigheid, haar gewigt voor volken en personen en haar noodzakelijkheid voor Nederland, Leiden 1831; Akad. Voorlezingen over het nut en de belangrijkheid der gramm. vergelijking van het Grieksch, het Latijn en de Germaansche tongvallen, Leeuwarden 1835; bijdragen in Kist en Royaard's Archief, in Van Kampen's Mag., in Siegenbeek's Museum en in de Mnemosyne, waar een dichtstuk van hem gevonden wordt: Aan prof. M. Tydeman bij de gelijktijdige promotie van drie zijner zonen, den achtsten november 1822.

Nicolaas Beetz schreef over hem in zijn dagboek:

Leiden, vrijdag 9 oktober 1835.

"Eergisteren is Professor Hamaker op zijn buitenverblijf te Neerlangbroek aan het roodvonk overleden (tegelijk met zijn vrouw.) Ontzettende slag voor de Academie, het Vaderland, de Oostersche Letteren. Clarisse boodschapte 't ons gisteren op 't College. Heden Van Hengel ‘Maerens atque lugens’. Ik bewonderde Van Hengels grootmoedigheid, als hebbende, naar men zegt, eenmaal van Hamakers hand een pak slagen ontvangen, 't welk erger zou geworden zijn, indien hij niet door zijn dienstmaagd was ontzet geworden. Hamaker was een man van felle hartstochten, ‘impiger iracundus, inexorabilis acer.’ Ook had hij de gave van uitermate lomp te kunnen zijn. Ook Prof. van Voorst moet ten gevolge van een geleerde discussie klappen van Z.H.G. Collega beloopen hebben. Van Assen heeft hij ze in de Senaatskamer, na het houden zijner rectorale oratie `de nimia libertatis upidine' gepresenteerd. Een verschil met Van der Palm over een punt van Oostersche letteren, besloot hij met hem den rug toe te draaien en te zeggen: ‘Ik dacht dat je wijzer waart.’ Maar: de mortuis nil nisi bene. Ongelegen komt mij zijn anders ontijdig sterven niet. Nu is het voorkomen van mijn naam op de lijst van zijn collegie voldoende voor een testimonium."


Getrouwd: 05-09-1818 te Franeker, ondertrouw 19-08-1818 te Leiden, ondertrouw 23-08-1818 te Franeker, Johanna Theodora Aurelia Camper #8615, geboren 01-05-1797 te Franeker (op Klein Lankum) (dochter van Adriaan Gilles Camper dr. #9143 [1759-1820] en Theodora Aurelia van Limburg Stirum Gravin #9144[1776-1849]), gedoopt 02-05-1797 te Herbayum, overleden 28-09-1835 te Neerlangbroek (aan roodvonk), beroep Hoogleraar Oosterse letteren.

Kinderen:

10. i. Hendrik Gerard Hamaker dr. #7863 geboren 16-06-1819.
ii. n.n. Hamaker #9236, geboren 29-10-1820 te Leiden, overleden 29-10-1820 te Leiden, kraamkind Vrouwelijk.
iii. Henrica Theodora Adriana Hamaker #9237, geboren 24-12-1821 te Leiden, overleden 14-03-1836 te Leiden.
11. iv. Suzanna Maria Hamaker #8716 geboren 27-07-1823.
12. v. Theodora Aurelia Hamaker #8705 geboren 14-07-1825.
13. vi. Jacoba Sophia Hamaker #8616 geboren 16-04-1827.
14. vii. Johanna Elisabeth Hamaker #8722 geboren 14-09-1829.
15. viii. Pieter Adriaan Julius Hamaker #9238 geboren 12-07-1833.


Vijfde generatie

10. Hendrik Gerard Hamaker dr. #7863 (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 16-06-1819 te Leiden, overleden 05-11-1892 te Zoeterwoude, beroep Literator (Letter- en geschiedkundige), woonde voor 12-02-1859 Katwijk, ; Vestwal of Binnenvestgracht 5.144, Leiden.


Studeerde te Leiden, waar hij 03-05-1835 als student in de letteren werd ingeschreven, en waar hij 28-03-1843 promoveerde op "Quaestiones de nomullis Lysiae orationibus". Redenen van gezondheid noopten hem niet te dingen naar openbare betrekkingen; zijn leven was geheel aan de studie gewijd. Eerst waren het de klassieke, en vooral de Griekse letteren, die hem uitsluitend bezig hielden, getuigen daarvan zijn een aantal kritische artikelen, voornamelijk over Aristophanes, van zijn hand verschenen in het tijdschrift "Mnemosyne", tussen de jaren 1852-1860. Later bewoog hij zich meer op ander gebied, in 1848 gaf hij uit het kort te voren teruggevonden, in zijn geheel nooit gedrukte, werk van Hugo de Groot de "jure praedae". In 1873 bezorgde hij de uitgaaf van "De middeneeuwsche keurboeken der stad Leiden" met inleiding en woordenlijst. Tussen 1875-1879 deed hij, in verscheidene delen, een uitgave het licht zien van de Grafelijkheids rekeningen van Holland en Zeeland, onder het Henegouwse huis, opgenomen in de werken van het Historisch Genootschap te Utrecht.

Getrouwd: 24-05-1843 te Leiden, Cornelia Anna van Vloten #7864, geboren 22-04-1819 te Kampen (dochter van Willem van Vloten #7867 [1780 -1829] en Martha Johanna Sprée #7868 [1785-1845]), overleden 10-04-1902 te Utrecht, beroep Letter- en geschiedkundige.
- was bestuurslid van Vereniging tot bescherming van dieren.

Kinderen:

16. i. Hendrik Jacob Hamaker prof. dr. mr. #7869 geboren op 16-09-1844.
ii. Martha Johanna Hamaker #7865, geboren 01-09-1846 te Hilversum, overleden 22-06-1902 te Utrecht.
Getrouwd: 03-06-1876 te Soemedang (Ned. Indië), Johannes Marius Brooshooft mr. #7866, geboren 14-02-1838 te Leiden (zoon van Cornelius Marius Brooshooft #7871 [1814-1846] en Josina van der Hoeven #7872 [1818 -1893]), overleden 11-04-1916 te Rotterdam, beroep 1890 Rechter, beroep Rechtelijk Ambtenaar (Lid van den Raad van Justitie te Soemerang, Ned. Indië).
- Promoveerde te Leiden in de rechten 21-12-1864.
iii. Willem Hamaker dr. #9573, geboren 27-10-1847 te Hilversum, overleden 06-10-1887 te Den Haag, beroep Arts (officier van gezondheid 1e klasse bij het regiment grenadiers en jagers), onderscheiden (Ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse voor zijn moedig gedrag in de Atjeh-oorlog).
- In 1875 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift en werd benoemd tot Doctor in de Geneeskunde.
Was als medicus en zoöloog aan boord van de derde tocht van de Willem Barendts naar de Noordelijke IJszee in 1880.
17. iv. Johan Theodoor Hamaker #8607 geboren 21-02-1849.
v. Johanna Elisabeth Hamaker #9329, geboren 13-05-1852 te Hilversum, overleden 11-05-1893 te Den Haag.
vi. Hidde Hamaker #9239, geboren 27-02-1862 te Leiden, overleden 28-12-1862 te Leiden.

11. Suzanna Maria Hamaker #8716 (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 27-07-1823 te Leiden, overleden 29-09-1886 te Den Haag, woonde 1880 - 1883 Breda; na 1833 Den Haag.
Getrouwd: 05-06-1844 te Leiden, Dirk Slinkers #8717, geboren 27-09-1809 te Utrecht (zoon van Laurens Slinkers #11203 [†1815] en Jacoba Margaretha de Liefde #11202 [1786-1815]), overleden 26-01-1877 te Breda, beroep Militair (1845: eerste luitenant).

Kinderen:

i. Theodoor Frederik Slinkers #9263, geboren 20-03-1845 te Leiden.
Getrouwd: 17-01-1876 te Abcoude-Baambrugge, Maria Antonia Lijten #9264, geboren 1840 te 's-Hertogenbosch (dochter van Joannes Baptista Lijten #9265 [1800] en Klara Hendrika Wetzer #9266 [1811]).
ii. Laurens Hendrik Slinkers #8718, geboren 12-12-1847 te Leiden, overleden 13-08-1912 te Nijmegen, beroep Hoofd ingenieur Waterstaat Ned. Indië.
Getrouwd met Cornelia Theodora Bodde #12253, geboren 1863 te Batavia (Ned. Indië) (dochter van Derk Bodde #12254 en Jacobine Cornelie ten Brummeler #12255 [1836-1905]), overleden 31-08-1922 te Hatert.
iii. Johanna Jacoba Slinkers #10284, geboren 02-04-1851 te Breda, overleden 30-06-1874 te Breda.
iv. Johannes Jacobus Petrus Slinkers #9574, geboren 02-11-1855 te Breda, beroep Militair (Kapitein vestingsartillerie).
Getrouwd: 17-04-1890 te Den Haag, Johanna Maria Hoijer #9575, geboren 12-11-1862 te Den Haag (dochter van Willem Hoijer mr. #14452 [1829 ] en Anna Maria Philippine van Bosse #14453 [1836]).

12. Theodora Aurelia Hamaker #8705, overige namen Johanna Theodora Hamaker (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 14-07-1825 te Leiden, overleden 18-07-1901 te Winterswijk.
Getrouwd: 03-07-1846 te Leiden, Johan Frederik Theodoor Veeren #8706, geboren 16-06-1820 te Huissen (zoon van Pieter Veeren #9156 [- 1850] en Jacoba Maria Pilgrim #9157), overleden 06-05-1874 te Arnhem, beroep Burgemeester, Bierbrouwer (was burgemeester van Winterswijk).

Kinderen:

i. Johanna Theodora Aurelia Veeren #8987, geboren 15-09-1847 te Huissen, overleden 02-05-1923 te Leiden.
Getrouwd: 08-08-1878 te Winterswijk, Barend Jan Goossens #8988, geboren 1850 te Winterswijk (zoon van Steven Jan Goossens #8989 en Gesiena Maria Elisabeth Hijlink #8990), beroep Leraar.
ii. Pieter Hendrik Arend Veeren #511, geboren 18-01-1849 te Huissen, overleden 02-01-1892 te Brummen, beroep 1849 Gemeentesecretaris (van Brummen).
Getrouwd: 25-03-1884 te Amersfoort, Cornelia Geertruida van Winter JVr #8329, geboren 19-02-1861 te Borculo (dochter van Pieter Jan van Winter JHr #8801 [1810-1880] en Geertuida Velthorst #8802 [1824-1903]).
iii. Jacoba Maria Veeren #11609, geboren 30-06-1850 te Huissen, overleden 28-12-1851 te Huissen.
iv. Johan Frederik Theodoor Veeren #8709, geboren 17-02-1852 te Huissen, overleden 06-12-1920 te Nijmegen, beroep Militair (Lt- Kolonel Infanterie O.I.-leger).
Getrouwd: 06-07-1876 te Doesburg, Maria Susanna Henrietta Johanna Versélewel de Witt Hamer #10489, geboren 05-01-1852 te Velp (dochter van Boudewijn Versélewel de Witt Hamer #10490 en Anna Christina Johanna Tengbergen #10491), overleden 22-04-1940 te Nijmegen.
v. Julius Conrad Veeren #8707, geboren 04-11-1853 te Lienden, overleden 11-09-1856 te Lienden.
vi. Hendrik Jacob Veeren #10492, geboren 11-12-1855 te Lienden, overleden 18-07-1892 te Winterswijk, beroep Bloemist.
Getrouwd: 28-12-1882 te Winterswijk, Franzisca Elisabeth Theresia Hölscher #10494, geboren 06-11-1855 te Solingen (DE) (dochter van Theodor Hölscher #10495 en Alwina Nierman #10496), overleden na 18-07-1892.
vii. Anna Maria Veeren #11595, geboren 06-04-1858 te Lienden, overleden 05-11-1869 te Winterswijk.
viii. n.n. Veeren #8708, geboren 09-04-1860 te Lienden, overleden 09-04-1860 te Lienden, kraamkind Mannelijk.
ix. Frederik Ernst Leopold Veeren #10493, geboren 26-07-1862 te Lienden, overleden 29-01-1908 te Winterswijk, beroep Aardleerkundige.
x. Cornelia Jacoba Susanna Veeren #11594, geboren 01-1866, overleden 05-05-1866 te Winterswijk.
xi. Catharina Wilhelmina Frederika Johanna Veeren #10282, geboren 26-11-1867 te Winterswijk, overleden 09-07-1924 te Leiden.
Getrouwd: 02-05-1916 te Leiden, Marinus Willem de Visser #15695, geboren 23-10-1875 te Stavenisse (zoon van Jacobus de Visser #15696 en Wilhelmina Constance Was #15697), beroep Conservator (aan het Rijks Ethnographisch museum).

13. Jacoba Sophia Hamaker #8616 (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 16-04-1827 te Leiden, overleden 02-02-1888 te Hilversum, woonde na 28-04-1873 Leeuwarden; na 01-07-1874 Raalte.
Getrouwd (1): 26-06-1851 te Leiden, Hidde Justusz Halbertsma prof. dr. #8617, geboren 30-03-1820 te Bolsward (zoon van Justus Hiddes Halbertsma #8781 [1790-1869] en Johanna Iskje Hoekema #8782 [1794-1847]), overleden 22-11-1865 te Laubach (DE) (pleegde zelfmoord), beroep Hoogleraar (hoogleraar in de anatomie en Physologie te Leiden).

Kinderen:

i. n.n Halbertsma #8618, overige namen Hidde Halbertsma, geboren 13-05-1852 te Leiden, overleden 13-05-1852 te Leiden, kraamkind mannelijk.
ii. n.n. Halbertsma #8619, overige namen Johanna Theodora Aurelia Halbertsma, geboren 30-05-1853 te Leiden, overleden 30-05-1853 te Leiden, kraamkind vrouwelijk.
Getrouwd (2): 28-12-1871 te Deventer, Hendrik Hermanus Theodorus Walter #8876, geboren 05-08-1834 te Dokkum (zoon van Jan Boné Walter #8877en Mietje van Balen #8878), overleden 27-06-1901 te Winterswijk, beroep Kapitein Infanterie.

14. Johanna Elisabeth Hamaker #8722 (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 14-09-1829 te Groesbeek, overleden 27-02-1875 te Leiden.
Getrouwd: 01-07-1852 te Leiden, Petrus Leonardus Rijke prof. dr. #8723, geboren 11-07-1812 te Hemmen (zoon van Dirk Rijke #11200 [1790- 1830] en Elisabeth Petronella Beausar #11201 [†1852]), overleden 07-04-1899 te Leiden, beroep Hoogleraar (Buitengewoon Hoogleraar fac. Wis- en Natuurkunde, Leiden), woonde 1853 Breedestraat, Leiden; 1857 Hooygracht, Leiden.

Kinderen:

i. Willem Dirk Rijke #9256, geboren 11-09-1853 te Leiden, overleden 24-07-1861 te Leiden.
ii. Elisabeth Petronella Rijke #9257, geboren 08-09-1854 te Leiden, overleden 03-06-1857 te Leiden.
iii. Theodora Adriana Sophia Rijke #9258, geboren 15-12-1855 te Leiden, overleden 22-06-1939 te Den Haag, begraven 26-06-1939 te Warmond.
iv. Frederik Willem Hendrik Rijke #9259, geboren 28-10-1857 te Leiden, overleden 18-03-1922 te Den Haag.
v. n.n. Rijke #9260, geboren 11-12-1858 te Leiden, overleden 11-12-1858 te Leiden, kraamkind mannelijk.
vi. Menno Rijke #9261, geboren 04-12-1859 te Leiden, overleden 31-05-1931 te Den Haag, begravenis 03-06-1931 te Den Haag, Nieuw Eik en Duinen, beroep Kantonrechter.
vii. Eduard Rijke Mr. #9139, geboren 02-09-1861 te Leiden, overleden 26-01-1943 te Leiden, begraven 30-01-1943 te Den Haag, Nieuw Eik en Duinen, beroep Ambtenaar.
Getrouwd: 10-09-1885 te Nijmegen, Sophie Marie Gevers JVr #9140, geboren 11-10-1863 te Boro (Ned Indië) (dochter van Theodore Jacob Hendrik Gevers JHr. #9141 [1819-1869] en Johanna Wilhelmina Lans #9142[1831-1905]), overleden 30-12-1917 te Rosmalen.
viii. Carolina Jacoba Rijke #9262, geboren 28-11-1862 te Leiden, overleden 13-10-1927 te Den Haag.
ix. Petrus Leonardus Rijke #11197, geboren 06-10-1865 te Leiden, overleden 29-11-1868 te Leiden.
x. Jacoba Sophia Rijke #8724, geboren 30-04-1867 te Leiden, overleden 26-10-1938 te Nijmegen, begravenis 29-10-1938 te Warmond.
xi. Johanna Petronella Wilhelmina Rijke #15694, geboren 10-11-1868 te Leiden, overleden 16-11-1928 te Leiden, begraven 19-11-1928 te Warmond, beroep Assistente Rijksuniversiteit Leiden.
xii. Suzanna Maria Rijke #11653, geboren 29-06-1870 te Leiden, overleden 09-08-1943 te Leiden, crematie 13-08-1943 te Driehuis-Westerveld.
xiii. Constant Rijke #11596, geboren 27-12-1874 te Leiden, overleden 30-11-1890 te Wageningen.

15. Pieter Adriaan Julius Hamaker #9238 (9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 12-07-1833 te Leiden, overleden 18-01-1890 te Rijssen.
Partner: Willemina Brinkhof #10504, geboren 22-07-1845 te Rijssen (dochter van Jan Brinkhof #10505 en Hermina Hendriks #10506), overleden 08-01-1929 te Rijssen.

Kinderen:

i. Johanna Hermina Christina Brinkhof #10507, geboren 20-09-1867 te Rijssen.
Getrouwd: 21-11-1899 te Rijssen, Jan Oldenkamp #10511, geboren 17-12-1861 te Meppel (zoon van Hendrik Oldenkamp #10512 en Hendrika ten Kate #10513), overleden 21-01-1932 te Rijssen, beroep Sigarenfabrikant.
ii. Liena Margaretha Brinkhof #10508, geboren 27-10-1870 te Rijssen, overleden 23-06-1894 te Rijssen.
Getrouwd: 09-08-1890 te Rijssen, Hilbert Worst #10514, geboren 01-05-1861 te Meppel (zoon van Harm Worst #10515 en Anna Kreumer #10516), overleden 08-04-1907 te Rijssen, beroep Sigarenmaker.
iii. Jan Brinkhof #10509, geboren 01-10-1873 te Rijssen, overleden 01-08-1937 te Rijssen, beroep Jachtopziener.
Getrouwd: 08-09-1900 te Rijssen, Dina Zandvoort #10517, geboren 08-08-1881 te Holten.
iv. Hermina Geertuida Brinkhof #10510, geboren 14-07-1876 te Rijssen, overleden 17-10-1878 te Rijssen.


Zesde generatie

16. Hendrik Jacob Hamaker prof. dr.#7869

(v.l.n.r. Cornelia Anna, Cornelis Marinus, Maria, Martha Johanna, Maria Brooshooft, Hendrik Jacob, n.n., Hendrik Gerard, n.n., Margaretha Beijerman, n.n.)

Prof. Hamaker was gedurende de cursus 1883-84 rector magnificus van de universiteit. Van 1882 tot 1893 was Hamaker, wiens jovialiteit ook ver buiten de universitaire kringen bekend was, lid van de commissie voor het notarieel examen.
In 1887 werd hij benoemd tot lid der staatscommissie voor herziening van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek, welke commissie in 1899 een ontwerp aanbood aan H.M de Koningin, van welk ontwerp prof. Hamaker, naar verluidt, het leeuwendeel heeft geleverd.

Vanaf 18-04-1889 lid Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen "Afd. Letterkunde"

In Rotterdam-Schiebroek en Eindhoven is een straat naar hem genoemd.


Getrouwd: 27-07-1871 te Leiden, ondertrouw 14-07-1871 te Leiden, Maria Brooshooft #7870, geboren 28-04-1844 te Giesendam (dochter van Cornelius Marius Brooshooft #7871 [1814-1846] en Josina van der Hoeven #7872 [1818 -1893]), overleden 19-11-1905 te Utrecht.
- Vertrok op 25-02-1893 met SS 'Burgemeester den Tex' van Amsterdam naar Batavia [Indische Mercuur 1893/09].

Kinderen:

18. i. Hendrik Gerard Hamaker dr. #7873 geboren 09-05-1872.
19. ii. Cornelis Marius Hamaker #7037 geboren 29-05-1873.
iii. Cornelia Anna Hamaker #7881, geboren 07-07-1874 te Leiden, overleden 07-02-1935 te Amersfoort.
iv. Johannes Hamaker #10283, geboren 31-01-1876 te Leiden, overleden 27-08-1876 te Leiden.
20. v. Martha Johanna Hamaker dr. #7877 geboren 10-05-1878.

17. Johan Theodoor Hamaker #8607 (10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 21-02-1849 te Hilversum, overleden 24-07-1915 te Bandung (Ned. Indië), beroep Administrateur (bij een Thee- en Kinaonderneming te Santosa (Bandung)).


- Reisde 1889 met echtgenote en kind met SS "Utrecht" naar Nederland [Indische Mercur 1889/30].
- Vertrok 10-05-1899 met SS "Ardjoeno" van Batavia naar Rotterdam [Schiedamsche Courant 08-06-1899].
- Vertrok 21-10-1899 met SS "Ardjoeno" van Rotterdam naar Ned-Indië [Indische Mercur 1899/34].
- Reisde 1903 met SS "Sindoro" van Rotterdam naar Ned-Indië [Indische Mercur 1903/22].
- Reisde 19-08-1903 met SS "Koning Willem II" van Batavia naar Amsterdam (11-09-1903 te Genua) [Indische Mercur 1903/38].
- Vertrok 04-05-1904 met echtgenote met SS "Goentoer" van Batavia naar Rotterdam (27-05-1904 te Marseille) [Indische Mercur 1904/22].
- Vertrok 22-10-1904 met SS "Koningin Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia [Indische Mercur 1904/43].
- Reisde 1910 met echtgenote met SS "Grotius" van Batavia naar Amsterdam (05-04-1910 te Genua) [NRC 18-04-1910].
- Vertrok 13-10-1910 met echtgenote met SS "Oranje" van Amsterdam naar Batavia [NCR 14-10-1910].

Getrouwd: 19-03-1883 te Batavia (Ned. Indië), Angeline Caroline Fokker #8608, geboren 12-03-1857 te Samarang (Ned. Indië) (dochter van Abraham Marinus Fokker #8609 [1823-1863] en Maria Johanna Christina Pauly #8610 [1820-1859]).
- Reisde juli 1910 met SS 'Johan de Witt' van Batavia naar Amsterdam [NRC 06-07-1921].

Kinderen:Zevende generatie

18.
Getrouwd: 16-02-1899 te Utrecht, Margaretha Beijerman #7874, geboren 21-04-1875 te Woerden (dochter van Antonie Martinus Beijerman #7875[1823-1892] en Maria Hoog #7876 [†1912]), overleden 22-06-1965 te Utrecht, crematie 25-06-1965 te Driehuis-Westerveld.

Kinderen:

i. Cornelia Anna Hamaker #9088, geboren 06-05-1900 te Broek op Langendijk, overleden 15-03-1902 te Broek op Langendijk.
21. ii. Hendrik Jacob Hamaker dr. #8627 geboren 14-10-1901.
22. iii. Maria Hamaker #9092 geboren 06-06-1903.
23. iv. Hugo Christiaan Hamaker dr. #10285 geboren 23-03-1905.
24. v. Cornelis Marius Hamaker #10286 geboren 12-07-1907.
25. vi. Jacobus Hamaker prof. dr. #10287 geboren 08-12-1911.
19. Cornelis Marius Hamaker #7037

- Reisde 27-01-1906 met echtgenote en 2 kinderen met SS "Koningin Regentes" van Amsterdam naar Batavia [Indische Mercur 1906/05].
- Vertrok 31-07-1909 met SS "Sindoro" van Rotterdam naar Ned. Indië [Indische Mercur 1909/31].
- Reisde 1912 met echtgenote en 2 kinderen met SS "Goentoer" van Batavia naar Nederland (02-06-1912 te Marseille) [NRC 03-06-1912].
- Vertrok 29-11-1919 met SS "Grotius" van Amsterdam naar Batavia [NRC 28-11-1919].
- Vertrok 26-05-1923 met SS "Vondel" van Batavia naar Amsterdam [NRC 26-06-1923].
- Reisde 18-08-1923 met echtgenote en 2 kinderen met SS "Prinses Juliana" van Amsterdam naar Batavia [NRC 17-08-1923].
- Reisde 1927 met gezin met SS "Tjerimai" van Batavia naar Rotterdam (06-06-1927 te Tanger) [NRC 08-06-1927].
- Was op 04-10-1927 te Den Haag aanwezig bij het huwelijk van zijn zoon Cornelis Marinus.
- Reisde 25-10-1927 met gezin met SS "Johan de Witt" van Amsterdam naar Batavia [NRC 25-10-1927].
- Reisde 1928 met gezin met SS "Johan de Witt" van Batavia naar Rotterdam (25-05-1928 te Genua) [Het Vaderland 29-05-1928].
- Reisde 28-05-1930 met SS "Prins der Nederlanden" van Batavia naar Amsterdam [Het Vaderland 24-06-1930].
- Reisde 22-01-1931 met SS "Insulinde" van Rotterdam naar Batavia [Het Vaderland 23-01-1931].
- Reisde 05-10-1937 met SS "Johan van Oldenbarnevelt" van Amsterdam naar Ned. Indië [Het Vaderland 08-10-1938].

Getrouwd (1): 10-05-1898 te Meester Cornelis (Ned. Indië), ondertrouw 19-04-1898 te Soekanegara/Salemba (Ned. Indië), gescheiden 27-04-1923 te Batavia (Ned. Indië), Elisabeth Suzanna Maurenbrecher #8611, geboren 16-02-1875 te Sinkawang (Ned. Indië) (dochter van Louis Lucien Angèle Maurenbrecher #8612 [1850-1909] en Elisabeth Susanna Fokker #8613 [1854-1942]), overleden 03-11-1953 te Wageningen, begraven 07-11-1953 te Den Haag, Nieuw Eik en Duinen.

- Reisde 28-03-1914 met SS 'Koningin Emma' van Amsterdam naar Batavia [NRC 27-03-1914].

Kinderen:

i. Elisabeth Suzanna Hamaker #10297, geboren 09-08-1899 te Batavia (Ned. Indië) (Salemba), overleden 26-09-1971 te Wageningen, beroep Typiste.
- Vertrok 02-09-1922 met SS 'Prins der Nederlanden' van Amsterdam naar Southampton (schip ging naar Batavia) [NCR 01-09-1922].
Getrouwd: 02-10-1940 te Den Haag, Theodor Alexander Louis Mollinger #10298, geboren 07-05-1887 te Wageningen (zoon van Louis Theodoor Gerard Mollinger #13816 [1858] en Johanna Sara Haas #13817 [1863]).
26. ii. Cornelis Marius Hamaker #9090 geboren 19-09-1901.
Getrouwd (2): 10-07-1923 te Rijswijk (ZH), Christina Marie Henriette van Haeften #10288, geboren 1879 te Utrecht (dochter van Gerardus Hendrik Willem van Haeften #11589 [1845-1905] en Anna Suzanna van der Chijs #11588[1844-1891]), overleden 03-04-1938 te Hilversum, crematie 06-04-1938 te Driehuis-Westerveld.
- Weduwe van Eliza Willem Broekman.

20. Martha Johanna Hamaker dr. #7877 (16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 10-05-1878 te Utrecht, overleden 19-08-1930 te Groningen, begraven 23-08-1930 te Groningen, Esserveld, beroep Letterkundige.
Getrouwd: 19-12-1912 te Groningen, Jacobus Aalbers dr. #7878, geboren 11-04-1875 te Buitenpost (zoon van Gerrit Aalbers #7879 [1843- 1914] en Bertha Lijsen #7880 [1846-1937]), overleden 01-11-1959 te Groningen, begraven 06-11-1959 te Groningen, Esserveld.
- Trouwde, na de dood van Martha, met Catharina Maria Noordwijn.

Kinderen:

i. Martha Aalbers #7843, roepnaam Marietje, geboren 22-05-1914 te Groningen.
Getrouwd: 24-06-1946 te Zutphen, Albertus Bessem #8614 (zoon van Dirk Bessem #10518 en Catharina Aleida Meerstadt #10519), beroep Waterbouwkundige.


Achtste generatie

21. Hendrik Jacob Hamaker dr. #8627 (18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 14-10-1901 te Broek op Langendijk, overleden 08-09-1983 te Warnsveld, beroep Fysicus.
Getrouwd: 05-06-1931 te Zeist, Agathe Willink #8628, geboren 31-01-1902 te Zeist (dochter van Wouter Edward Johan Willink #10520 [1868 -1945] en Anna Marie Johanna Danielle Mossel #10521 [1865]), overleden 19-08-1977 te Zutphen, beroep Schrijfster.

- Bestuurslid NVVH. (1960). Schreef diverse kinderboeken w.o.: De drie Indiaantjes (1937), Mathijs (1937), Puump gaat zwemmen (1937), Waar de Chineesjes wonen (ca. 1940-1950), De negerjongetjes (ca. 1943).

Kinderen:

27. i. Hendrik Gerard Hamaker prof. #8629 geboren 19-01-1936.
28. ii. Maria Johanna Hamaker #10315 (Gegevens privé).
29. iii. Lucas Hamaker #10316 (Gegevens privé).

22. Maria Hamaker #9092, roepnaam Mieke (18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 06-06-1903 te Broek op Langendijk, overleden 12-01-1990 te Loenen, begraven 16-01-1990 te Rheden, beroep voor 27-12-1927 Verpleegster (in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam), woonde 1932 te Bunnik.
- Was 1932, 1938 bestuurslid padvinderij.
Getrouwd: 03-05-1931 te Utrecht, Johan Barthold Frank van Hasselt drs. #9093, geboren 29-11-1904 te Rotterdam (zoon van Johan Barthold Frans van Hasselt #9097 [1871] en Francina Johanna Tegelberg #9098 [1872 -1940]), overleden 18-12-1985 te Loenen.

Kinderen:

i. Anna Aleida van Hasselt #9094, geboren 21-07-1933 te Bunnik.
ii. Johan Cornelis van Hasselt #9095, geboren 04-08-1935 te Bunnik.
Getrouwd met J. A. A. Tempelman #10350.
iii. Margaretha van Hasselt #9096, geboren 13-07-1939 te Amersfoort.

23.

Hij voltooide zijn doctorale studie op de universiteit van Utrecht in 1929.
Zijn proefschrift verededigde hij op 04-061934 en had de titel "Reflectivity and Emissivity of Tungsten; with a Description of a New Method to Determine the Total Reflectivity of Any Surface in a Simple and Accurate Way".
Van 1934 tot 1967 was hij werkzaam bij het Physisch Laboratorium van Philips in Eindhoven, en van 1960 tot 1972 was hij hoogleraar op de "Eindhoven University of Technology".

Getrouwd: 09-07-1934 te Leiden, Emily Wiepkje Dorothea Kuenen #10299, geboren 14-09-1906 te Dundee (UK) (dochter van Johannes Petrus Kuenen #10522 en Dora Wicksteed #10523), overleden 14-08-1988 te Eindhoven, crematie 18-08-1988 te Heeze.

Kinderen:

30. i. Johannes Petrus Hamaker #10302 geboren 31-01-1937.
31. ii. Philip Hamaker #10345 geboren 02-11-1938.
iii. Wiepkje Hamaker #10347 (Gegevens privé).
32. iv. Christiaan Hamaker #10348 geboren 25-09-1944.

24. Cornelis Marius Hamaker #10286 (18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 12-07-1907 te Groningen, overleden 14-10-1993 te Diepenveen, beroep Leraar Scheikunde.
Getrouwd: 14-12-1944 te Utrecht, Anna Margaretha Wijdoogen #10300, roepnaam Annie, geboren 05-10-1922 te Haarlem, overleden 07-09-1997 te Diepenveen.

Kinderen:

33. i. Maria Sophia Hamaker #10369 (Gegevens privé).
34. ii. Johannes Leendert Hamaker #10364 (Gegevens privé).
iii. Adieaan Willem Frederik Hamaker #10370 (Gegevens privé).
iv. n.n. Hamaker #7862, geboren 18-09-1954 te Utrecht, overleden 18-09-1954 te Utrecht.

25. Jacobus Hamaker prof. dr. #10287 (18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 08-12-1911 te Groningen, overleden 05-06-1987 te Burgh-Haamstede, crematie 10-06-1987 te Rotterdam, Crematorium Maeterlinck, beroep Chemicus.
- Was Algemeen Directeur van de Nijverheids-Organisatie T.N.O en Hoogleraar afd Bouwkunde TUE.
Getrouwd: 20-10-1939 te Den Haag, Johanna Barbara Maria Boot mr. #9892, geboren 19-03-1910 te Brouwershaven (dochter van Gerardus Johan Boot #9893 [1881-1952] en Maria Johanna Vis #9894 [1880-1969]), overleden 25-06-1988 te Burgh-Haamstede, crematie 29-06-1988 te Rotterdam, Crematorium Maeterlinck.

Kinderen:

i. Gerard Hamaker #10330 (Gegevens privé).
35. ii. Pieter Lieven Hamaker #10331 (Gegevens privé).
iii. Jacob Hamaker #10336, roepnaam Jaap, geboren 26-08-1944 te Jutphaas, overleden 01-12-1989 te Utrecht, crematie 05-12-1989 te Utrecht, Daelwijck, beroep Chemisch analist.
iv. Maria Johanna Hamaker #10337, roepnaam Mariette (Gegevens privé).
26. Cornelis Marius Hamaker #9090
Later werden nog acht gratieverzoeken ingewilligd. De overige 72 werden naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht. Ook Hamaker behoorde hiertoe. Op 03-05-1942 werd in Sachsenhausen de OD-groep op de Industriehof man voor man met een schot in de nek gedood.

Getrouwd: 04-10-1927 te Den Haag, Theresia Gijsbertha Bernardina Daamen #10528, roepnaam Resi, geboren 18-02-1907 te Tilburg (dochter van Bernardus Adrianus Cornelis Daamen #10296 [1872] en Gijsberta Maria C. J. v. der Hagen dr. #10295).
- Trouwde, na de dood van Cornelis, op 23-07-1949 te Rijswijk met Charles Ferdinand Pahud de Mortanges (1896-1971).

Kinderen:

36. i. Bernardine Jaqueline Helen Hamaker #10293 geboren op 09-05-1930.
37. ii. Cornelis Marius Hamaker #10294 geboren 31-12-1932.


Negende generatie

27. Hendrik Gerard Hamaker prof. #8629 (21.Hendrik8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 19-01-1936 te Utrecht, woonde 1971 van der Heijdenstraat 35, Nijmegen.
- Wetenschappelijk Hoofdmedewerker Universiteit van Nijmegen.
Getrouwd: 01-10-1965 te Rotterdam, Willy Rose Marie van Blarcum #8630, roepnaam Rose Marie, geboren 14-02-1940 te Maartensdijk (dochter van Johannes Gerrit Hubert van Blarcum #8633 [1905-1985] en Wilhelmina Christina Pesie #8634 [1913-1992]).

Kinderen:

38. i. Pieter Hamaker #8631 (Gegevens privé).
ii. Marius Hamaker #8632 (Gegevens privé).

28. Maria Johanna Hamaker #10315, roepnaam Marian (21.Hendrik8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Jon Cfristopher Swan #10317, geboren 10-06-1929 te Sioux City (US), beroep Schrijver.

Kinderen:

i. Claudia Swan #10319 (Gegevens privé).
ii. Maud Izette Swan #10320 (Gegevens privé).
iii. Anna Olivia Swan #10321 (Gegevens privé).

29. Lucas Hamaker #10316 (21.Hendrik8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd (1) met Niesjen Marieke de Goeje, (Gegevens privé).

Kinderen:

39. i. Hector Hamaker #10322 (Gegevens privé).
ii. Rozan Hamaker #10323 (Gegevens privé).
Getrouwd (2) met Giny Zwanenburg #14100, (Gegevens privé).

30. Johannes Petrus Hamaker #10302, roepnaam Johan (23.Hugo8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 31-01-1937 te Eindhoven.
Getrouwd: 23-05-1964 te Rhoon, Jornaroos Nauta #10342, roepnaam Jetske.
- Heeft een Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie in Dwingelo.

Kinderen:

i. Jasper Christiaan Hamaker #10343 (Gegevens privé).
Getrouwd met Willemijn Dorrepaal, (Gegevens privé).
ii. Marije Emilie Hamaker #10344 (Gegevens privé).

31. Philip Hamaker #10345 (23.Hugo8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 02-11-1938 te Eindhoven.
Getrouwd met Carolyn Tucker, (Gegevens privé).

Kinderen:

40. i. Nicolette Hamaker #10356 (Gegevens privé).
ii. Ellen Hamaker #10357 (Gegevens privé).
iii. Marlise Hamaker #10358 (Gegevens privé).

32. Christiaan Hamaker #10348 (23.Hugo8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 25-09-1944 te Eindhoven, overleden 27-07-2004 te Amsterdam, crematie 02-08-2004 te Amsterdam, Nieuwe Oosterbegraafplaats.
Getrouwd (1) met Juliette Untermöhlen, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Nienke Elisabeth Hamaker #10359 (Gegevens privé).
ii. Niels Christiaan Hamaker #10360 (Gegevens privé).
Partner: Mariette Bos, (Gegevens privé).

33. Maria Sophia Hamaker #10369, roepnaam Mieke (24.Cornelis8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Geerten Maarten van den Brink, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Valentijn Bastiaan van den Brink #10525 (Gegevens privé).
ii. Maaike Evelien van den Brink #10526 (Gegevens privé).
Partner: Raimond van Limbeek, (Gegevens privé).
iii. Diederik Maarten van den Brink #10527 (Gegevens privé).

34. Johannes Leendert Hamaker #10364, roepnaam Joost (24.Cornelis8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Anna Theodora Leemhuis, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Olivier Hamaker #10366 (Gegevens privé).
ii. Merijn Jasper Hamaker #10368, geboren 01-08-1976 te Hengelo, overleden 26-01-1990 te Balkbrug, begraven 30-01-1990 te Balkbrug, Oud Avereest.
41. iii. Rosien Hamaker #10367 (Gegevens privé).

35. Pieter Lieven Hamaker #10331, roepnaam Peter (25.Jacobus8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Catharina Wilhelmina Hörchner, (Gegevens privé).

Kinderen:

42. i. Wolthéra Johanna Agnes Hamaker #10333(Gegevens privé).
43. ii. Caroline Wendela Hamaker #10334 (Gegevens privé).
iii. Paul Michel Hamaker #10335 (Gegevens privé).

36. Bernardine Jaqueline Helen Hamaker #10293, roepnaam Bessie (26.Cornelis8, 19.Cornelis7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 09-05-1930 te Den Haag, overleden 29-06-1979 te Victoria (CA).
Getrouwd: 07-04-1955 te Victoria (CA), Cornelis Henricus Felix MD #10303, geboren 14-06-1919 te Batavia (Ned. Indië), beroep Chirurg.
- Was eerder gehuwd (22-10-1940) met Hendrika Wilhelmina Bruinsma en (23-05-1946) met Jkvoor Cordu'la Westpalm van Hoorn van Burgh.

Kinderen:

i. Charles Ferdinand Felix #10304 (Gegevens privé).
ii. Marius Cornelis Felix #10305 (Gegevens privé).
iii. Tina Felix #9832 (Gegevens privé).
Getrouwd met __ Manzini #10532, (Gegevens privé).

37. Cornelis Marius Hamaker #10294 (26.Cornelis8, 19.Cornelis7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1), geboren 31-12-1932 te Den Haag, overleden 02-07-1993 te Waarle, begraven 08-07-1993, beroep Econoom.
Getrouwd (1): 17-05-1958 te Tilburg, gescheiden 03-03-1967 te Tilburg, Léonia Gerarda Cornelis Maria van Spaendonck #10386, roepnaam Léonie, geboren 19-12-1932 te Tilburg (dochter van Wilhelmus C. A. M. van Spaendonck #11824 [1903-1977] en Léonia Maria A. I. van Spaendonck #11825[1906-1999]).

Kinderen:

44. i. Cornelis Marius Hamaker #10353 (Gegevens privé).
45. ii. Carina Teresa Léonie Hamaker #10354 (Gegevens privé).
Getrouwd (2) met Zhynnia Morales Rosales, (Gegevens privé).

Kinderen:

iii. Nathalie Hamaker #10352 (Gegevens privé).


Tiende generatie

38. Pieter Hamaker #8631 (27.Hendrik9, 21.Hendrik8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Hélène Bothof, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Yara Hamaker #14379 (Gegevens privé).
ii. Roos Yvonne Hamaker #10403 (Gegevens privé).
iii. Taco Geert Nico Hamaker #10404 (Gegevens privé).

39. Hector Hamaker #10322 (29.Lucas9, 21.Hendrik8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Daphne Koeners #11946, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Teun Hamaker #11948 (Gegevens privé).
ii. Annelotte Rozan Hamaker #11947 (Gegevens privé).
iii. Maas Adrianus Hamaker #13871 (Gegevens privé).

40. Nicolette Hamaker #10356 (31.Philip9, 23.Hugo8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1).
Getrouwd met Bob Burgersdijk #15658.

Kinderen:

i. Boris Burgersdijk #15657.

41. Rosien Hamaker #10367 (34.Johannes9, 24.Cornelis8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Partner: Guido Janssen #11444, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Abel Merijn Hamaker #11445 (Gegevens privé).
ii. Mare Hamaker #11446 (Gegevens privé).
iii. Simon Hamaker #11447 (Gegevens privé).

42. Wolthéra Johanna Agnes Hamaker #10333 (35.Pieter9, 25.Jacobus8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Partner: Reke Jonk #11862, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Thomas Desiré Jonk #11863 (Gegevens privé).
ii. Nicolaas Pieter Jonk #11864 (Gegevens privé).

43. Caroline Wendela Hamaker #10334 (35.Pieter9, 25.Jacobus8, 18.Hendrik7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Ronaldus Johannes Antonius Schouten, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Charlotte Wendeline Schouten #11811 (Gegevens privé).
ii. Xavier Johannes Antonius Schouten #13872 (Gegevens privé).

44. Cornelis Marius Hamaker #10353, roepnaam Bob (37.Cornelis9, 26.Cornelis8, 19.Cornelis7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Partner: Wilhelmina Catharina Monica Maria Denissen, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Joep Pieter Marius Hamaker #11822 (Gegevens privé).

45. Carina Teresa Léonie Hamaker #10354, roepnaam Carien (37.Cornelis9, 26.Cornelis8, 19.Cornelis7, 16.Hendrik6, 10.Hendrik5, 9.Hendrik4, 6.Henricus3, 2.Gerrit2, 1.Lambertus1) (Gegevens privé).
Getrouwd met Andries Mak van Waay #10355, (Gegevens privé).

Kinderen:

i. Floris Marius Mak van Waay #10362 (Gegevens privé).
ii. Sophie Leonie Mak van Waay #10361 (Gegevens privé).