Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 08
HAMAEKERS
Stam 08 -- Zuid Limburg [16-05-2018]
[arms]
Limburg
[nl] [zuid limburg]
Eerste generatie

1. Leonardus Haemaeckers #3968, ref. stam 08, geboren ca. 1640.

Kinderen:

2. i. Tilmanus Haemaeckers #2082 geboren 1660.


Tweede generatie

2. Tilmanus Haemaeckers #2082, overige namen Thiel, Theill Haemaeckers,Hamechers (1.Leonardus1), geboren 1660, overleden 03-04-1722 te Schinveld.


[Akten in het Rijksarchief te Maastricht, archief van de Landen van Overmaas (L.v.O.) (met dank aan Fred Bijsmans)]:

1. Processtukken tussen Martinus Bijsmans en Gerard Holtbeckers uit Oirsbeek over stukken land te Schinveld nagelaten door (de in 1655 in Roosteren overleden) pastoor Hermannus Kleijnen. Hierin stelde Martinus Bijsmans dat hij, evenals zijn zwager Thiel Haemaekers, gehuwd met Aldegonda Kleijnen, erfgenaam was van deze pastoor via zijn schoonouders Thiel (Tilmannus) Cremers en Nees (Agnes) Kleijnen. [RAM L.v.O. inv.nr. 1046]

2. Uit een genachting d.d. 4 april 1715 blijkt dat Agnes een zuster was van Hermannus Kleijnen. [RAM L.v.O. inv.nr. 1023]

3. De "Schinvelder Caerte van 't Huijs Heyenhoven op St. Mertensdag te ontvangen, beginnende 1755". Hierin staat:
"De erfgenamen Thiel Hamekers ende erfgenamen Marten Biesmans samen jaarlijks 1 1/2 capuin, geaffecteerd op derselver huis en hof, gelegen binnen Schinveld tegenover het huis van de heer F.W. van Bronsfeldt".
Dit huis (tegenover het adellijk huis Van Bronsfelt aan de tegenwoordige Brunssumerstraat te Schinveld), waarin beide families blijkbaar woonden, moet hetzelfde huis zijn dat in 1685 werd bewoond door "de erfgenamen van Thiel Cremers". Volgens later bijschrift: Elisabeth Cremers, Thiel Haemaekers en Paulus Haemakers. Thiel Haemaekers was gehuwd met Aldegonda een zusters van Elisabeth Cremers.[RAM L.v.O. inv.nr. 1220]

4. Het "Rentenboek des huijs Bronshem". Hierin tekende Jan Godart Vos op aan wie hij geld leende en wanneer hij de rente hiervan ontving. Zelden werd de schuld door de lener afbetaald zodat diens erfgenamen opdraaien voor de rente- en uiteindelijk schuldaflossing. In 1635 leende hij geld aan Joannes Kleijnen. Afbetaald werd er vervolgens door "Jan Jeuckens" (Jeuxkens) die dus blijkbaar verwant was. In 1664 betaalt Laum Cremers, een broer van Tilmannus Cremers, voor Agnes Kleijnen en haar onmondige kinderen (Elisabeth, Aldegonda en Maria Cremers/Kleijnen). Thiel Haemaekers lost vanaf 1682 af. Hij moet voor dit jaar gehuwd zijn met Aldegonda Cremers (Kleijnen). Thiel Haemaekers trad vanaf 1682 op als "momboir" (zaakgelastigde) van zijn vrouw. Aangezien Elisabeth Cremers bleef betalen tot 1695 betekent dit dat haar huwelijk met Martinus Bijsmans pas na 1695 kan hebben plaatsgevonden. [RAM L.v.O. inv.nr. 997]


Getrouwd: 1681, Aldegonda Cremers #3964, overige namen Ollet, Aleken Kremers, Aldegonda Kleijnen (dochter van Tilmanus Cremers #3969en Agnes Kleijnen #3970).

Kinderen:

i. Joanna Haemaeckers #3965, geboren 1682 te Gangelt - Hohenbusch (DE), gedoopt 29-08-1682 te Gangelt (DE), St. Nicolaus (getuigen: Gerhart Köeters; Maria Klemens).
3. ii. Gerardus Haemeckers #3426 geboren 1685.
iii. Joannes Haemaeckers #3966, geboren 1689 te Gangelt - Hohenbusch (DE), gedoopt 20-03-1689 te Gangelt (DE), St. Nicolaus (getuigen: Reiner Reinckess; Catharina Gieless), overleden voor 1692.
iv. Joannes Haemaeckers #3967, geboren 1692 te Gangelt (DE), gedoopt 01-01-1692 te Gangelt (DE) (getuigen: Merten Janss; Mettel Creins).
v. Paulus Haemakers #1669 geboren 1692. Zie verder: stam 8a
5. vi. Agnes Haemaeckers #3974 geboren ca. 1700.
vii. Tilmanus Hamaekers #1646 geboren ca. 1702. Zie verder: stam 8b


Derde generatie

3. Gerardus Haemeckers #3426 (2.Tilmanus2, 1.Leonardus1), geboren 1685 te Gangelt - Hohenbusch (DE), gedoopt 04-03-1685 te Gangelt (DE), St. Nicolaus (getuigen: Leonardus Hammachers; Elisabeth Cremers), overleden 20-05-1743 te Schinveld, begraven 22-05-1743 te Schinveld.
Getrouwd: 22-10-1737 te Schinveld (getuigen: Joannes en Judith Beumers; Tilmannus Haemeckers), Odilia Beumers #3427, geboren 1716, overleden 1756, begraven 13-12-1756 te Gangelt (DE) (uit Schinveld).

Kinderen:

i. Tilmanus Haemeckers #3971, geboren 1738, gedoopt 29-08-1738 te Schinveld (getuigen: Henricus Smeits i.p.v. Tilmanus Haemeckers; Cornelia Daemen).
- Tweeling met Gregorius.
ii. Gregorius Haemeckers #3972, geboren 1738, gedoopt 29-08-1738 te Schinveld (getuigen: Damianus Mols i.p.v. Gregorius Beumers; Maria Bongarts).
- Tweeling met Tilmanus.
iii. Alegundis Hameckers #3421, geboren 1742, gedoopt 14-07-1742 te Schinveld (getuigen: Gerardus Buijsers i.p.v. Reinerus Beumers; Maria Beumers), overleden 1783, begraven 02-09-1783 te Schinveld.
Getrouwd: 30-11-1771 te Schinveld (getuigen: Helena Cambs; Gerardus Theunissen), Joannes Theunissen #3420, overige namen Jean Theunissen, overleden 1781 te Schinveld, begraven 19-12-1781 te Schinveld, geboren ca. 1740.

5. Agnes Haemaeckers #3974 (2.Tilmanus2, 1.Leonardus1), geboren ca. 1700, overleden 21-11-1732 te Schinveld, begraven 24-11-1732 te Schinveld.
- Was 2 x doopgetuige (1720,1723) bij de dochters Aldegundis van haar broers Paulus en Tilmanus.
Getrouwd (1): 26-07-1719 te Schinveld (getuigen: Agnes Biesmans; Severinus Kleuters), Nicolaus van Neer #5235, overleden 1720, begraven 29-03-1720 te Schinveld.

Kinderen:

i. Catharina van Neer #5236, geboren 1720, gedoopt 26-03-1720 te Schinveld (getuigen: Catharina Bloemen; Tilmanus Haemakers).

Getrouwd (2): 16-10-1720 te Schinveld (getuigen: Elisabetha Theunissen; Petrus Knooken), Joannes Paumen #3975, overleden 1743 te Schinveld, begraven 18-06-1743 te Schinveld.
- Trouwde, na de dood van Agnes, op 01-08-1734 te Schinveld met Mechtildis Theunissen. [GENDALIM]

Kinderen:


ii. Elisabetha Paumen #5207, geboren 1722, gedoopt 19-01-1722 te Schinveld (getuigen: Maria Prijcken; Joannes Paume).
iii. Joannes Paumen #5208, geboren 1724, gedoopt 12-09-1724 te Schinveld (getuigen: Agnes Biesman; Emondus Peters).
iv. Aldegundis Paumen #5209, geboren 1726, gedoopt 29-09-1726 te Schinveld (getuigen: Wilhelmus Buijser; Maria Paumen; Arnoldus Breukers).


Verder vermeldenswaard is dat omstreeks 1660 in Gangelt (DE) nog een Hamakers geboren wordt. De volgende Michaelis zou ook nog familie kunnen zijn.

1. Machiel Hamakers #937, overige namen Michaelis, Michael, Michiel, Michjel. Hama(e)ker(s)., geboren ca. 1660 te Gangelt (DE), overleden 1694 te Rotterdam, begraven 14-07-1694 te Rotterdam, ref. stam 08-extra2, beroep Mandenmaker, woonde 1681 Hoogstraat; 1687, 1694 Meulesteeg; 1694 Vijtsserdick naest de Gouijde Hamer, alle te Rotterdam.(ook Oude Vrankestraat).
- Had bij overlijden nog 3 minderjarige kinderen.
Getrouwd: 09-11-1681 te Rotterdam, ondertrouw 26-10-1681 te Rotterdam, Engeltje Coenraets van der Horst #938, overige namen Engelhelken, Angela. Coenen, Coene, Koenen,Coenraets van der Horst, geboren ca. 1660 te Dosten, overleden na 14-07-1694, woonde 1681 Hoogstraat, Rotterdam.

Kinderen:

i. Martinus Hamakers #939, geboren 1682 te Rotterdam, gedoopt 16-08-1682 te Rotterdam (getuigen: Jan Milder, Clara Souvreijn).
ii. Joannes Hamakers #940, geboren 1684 te Rotterdam, gedoopt 11-04-1684 te Rotterdam (getuige: Jan Antonisse).
iii. Anna Hamakers #941, geboren 1685 te Rotterdam, gedoopt 17-06-1685 te Rotterdam (getuigen: Anneken Conraedt).
iv. n.n Hamakers #1024, geboren 1687 te Rotterdam, overleden 1687 te Rotterdam, begraven 07-05-1687 te Rotterdam (Pro Deo), kraamkind geslacht onbekend.
v. Maria Hamakers #942, geboren 1689 te Rotterdam, gedoopt 24-12-1689 te Rotterdam (getuige: Maria Lion).
vi. Martinus Hamakers #943, geboren 1691 te Rotterdam, gedoopt 15-06-1691 te Rotterdam (getuige: Maria de Jongh).
vii. Jacobus Hamakers #944, geboren 1691 te Rotterdam, gedoopt 07-09-1691 te Rotterdam (getuige: Margarite van Luxen).