Hans Hamakers' Genealogy Page - Stam 08
HAMAEKERS
Stam 08 -- Zuid Limburg [09-03-2016]
[arms]
Limburg
[nl] [zuid limburg]
Eerste generatie

1. Leonardus Haemaeckers #3968, Ref: stam 08.

Kinderen:

2. i. Tilmanus Haemaeckers #2082.


Tweede generatie

2. Tilmanus Haemaeckers #2082, overige namen Thiel Haemaeckers (1.Leonardus1), overleden 03-04-1722 te Schinveld.


[Akten in het Rijksarchief te Maastricht, archief van de Landen van Overmaas (L.v.O.) (met dank aan Fred Bijsmans)]:

1. Processtukken tussen Martinus Bijsmans en Gerard Holtbeckers uit Oirsbeek over stukken land te Schinveld nagelaten door (de in 1655 in Roosteren overleden) pastoor Hermannus Kleijnen. Hierin stelde Martinus Bijsmans dat hij, evenals zijn zwager Thiel Haemaekers, gehuwd met Aldegonda Kleijnen, erfgenaam was van deze pastoor via zijn schoonouders Thiel (Tilmannus) Cremers en Nees (Agnes) Kleijnen. [RAM L.v.O. inv.nr. 1046]

2. Uit een genachting d.d. 4 april 1715 blijkt dat Agnes een zuster was van Hermannus Kleijnen. [RAM L.v.O. inv.nr. 1023]

3. De "Schinvelder Caerte van 't Huijs Heyenhoven op St. Mertensdag te ontvangen, beginnende 1755". Hierin staat:
"De erfgenamen Thiel Hamekers ende erfgenamen Marten Biesmans samen jaarlijks 1 1/2 capuin, geaffecteerd op derselver huis en hof, gelegen binnen Schinveld tegenover het huis van de heer F.W. van Bronsfeldt".
Dit huis (tegenover het adellijk huis Van Bronsfelt aan de tegenwoordige Brunssumerstraat te Schinveld), waarin beide families blijkbaar woonden, moet hetzelfde huis zijn dat in 1685 werd bewoond door 'de erfgenamen van Thiel Cremers'. Volgens later bijschrift: Elisabeth Cremers, Thiel Haemaekers en Paulus Haemakers. Thiel Haemaekers was gehuwd met Aldegonda een zusters van Elisabeth Cremers.[RAM L.v.O. inv.nr. 1220]

4. Het "Rentenboek des huijs Bronshem". Hierin tekende Jan Godart Vos op aan wie hij geld leende en wanneer hij de rente hiervan ontving. Zelden werd de schuld door de lener afbetaald zodat diens erfgenamen opdraaien voor de rente- en uiteindelijk schuldaflossing. In 1635 leende hij geld aan Joannes Kleijnen. Afbetaald werd er vervolgens door 'Jan Jeuckens' (Jeuxkens) die dus blijkbaar verwant was. In 1664 betaalt Laum Cremers, een broer van Tilmannus Cremers, voor Agnes Kleijnen en haar onmondige kinderen (Elisabeth, Aldegonda en Maria Cremers/Kleijnen). Thiel Haemaekers lost vanaf 1682 af. Hij moet voor dit jaar gehuwd zijn met Aldegonda Cremers (Kleijnen). Thiel Haemaekers trad vanaf 1682 op als 'momboir' (zaakgelastigde) van zijn vrouw. Aangezien Elisabeth Cremers bleef betalen tot 1695 betekent dit dat haar huwelijk met Martinus Bijsmans pas na 1695 kan hebben plaatsgevonden. [RAM L.v.O. inv.nr. 997]


Getrouwd: 1681, Aldegonda Cremers #3964, overige namen Aldegonda Kleijnen (dochter van Tilmanus Cremers #3969 en Agnes Kleijnen #3970).

Kinderen:

i. Joanna Haemaeckers #3965, geboren 1682 te Gangelt (DE), gedoopt 29-08-1682 te Gangelt (DE) (getuigen: Gerhart Köeters; Maria Klemens).
ii. Gerardus Haemeckers #3889, geboren 1685 te Gangelt (DE), gedoopt 04-03-1685 te Gangelt (DE) (getuigen: Leonardus Hammachers; Elisabeth Cremers).
iii. Joannes Haemaeckers #3966, geboren 1689 te Gangelt (DE), gedoopt 20-03-1689 te Gangelt (DE) (getuigen: Reiner Reinckess; Catharina Gieless), overleden voor 1692.
iv. Joannes Haemaeckers #3967, geboren 1692 te Gangelt (DE), gedoopt 01-01-1692 te Gangelt (DE) (getuigen: Merten Janss; Mettel Creins).
3. v. Paulus Haemakers #1669 geboren 1692. Zie verder: stam 8a
4. vi. Agnes Haemaeckers #3974 geboren ca. 1700. Zie verder: stam 8b
5. vii. Tilmanus Hamaekers #1646 geboren ca. 1702.


Derde generatie
4. Agnes Haemaeckers #3974 (2.Tilmanus2, 1.Leonardus1), overleden 21-11-1732 te Schinveld, begraven 24-11-1732 te Schinveld, geboren ca. 1700.
- - Was 2 x doopgetuige (1720,1723) bij de dochters Aldegundis van haar broers Paulus en Tilmanus.
Getrouwd (1): 26-07-1719 te Schinveld (getuigen: Agnes Biesmans; Severinus Kleuters), Nicolaus van Neer #5235, overleden 1720, begraven 29-03-1720 te Schinveld.

Kinderen:

i. Catharina van Neer #5236, geboren 1720, gedoopt 26-03-1720 te Schinveld (getuigen: Catharina Bloemen; Tilmanus Haemakers).
Getrouwd (2): 16-10-1720 te Schinveld (getuigen: Elisabetha Theunissen; Petrus Knooken), Joannes Paumen #3975, overleden 1743 te Schinveld, begraven 18-06-1743 te Schinveld.
- - Trouwde, na de dood van Agnes, op 01-08-1734 te Schinveld met Mechtildis Theunissen. [GENDALIM]

Kinderen:

ii. Elisabetha Paumen #5207, geboren 1722, gedoopt 19-01-1722 te Schinveld (getuigen: Maria Prijcken; Joannes Paume).
iii. Joannes Paumen #5208, geboren 1724, gedoopt 12-09-1724 te Schinveld (getuigen: Agnes Biesman; Emondus Peters).
iv. Aldegundis Paumen #5209, geboren 1726, gedoopt 29-09-1726 te Schinveld (getuigen: Wilhelmus Buijser; Maria Paumen; Arnoldus Breukers).


Verder vermeldenswaard is dat omstreeks 1660 in Gangelt (DE) nog een Hamakers geboren wordt. Het is wel mogelijk dat deze persoon ook een zoon is van Leonardus Haemaeckers

1. Michaelis Hamakers #937, overige namen Maechiel,Michael, Michiel, Michjel. Hama(e)ker(s)., geboren ca. 1660 te Gangelt (DE), overleden 1694 te Rotterdam, begraven 14-07-1694 te Rotterdam, Ref: stam 08-extra2, beroep Mandenmaker, woonde 1681 Hoogstraat; 1687,1694 Meulesteeg; 1694 Vijtsserdick naest de Gouijde Hamer, alle te Rotterdam.(ook Oude Vrankestraat).
- - Had bij overlijden nog 3 minderjarige kinderen.
Getrouwd: 09-11-1681 te Rotterdam, ondertrouw 26-10-1681 te Rotterdam, Engeltie Coenraats #938, overige namen : Engeltje,Engel, Engelhelken, Angela. Ook: Coenen, Coene, Koenen,Coenraets van der Horst, geboren ca. 1660 te Dosten, overleden na 14-07-1694, woonde 1681 Hoogstraat, Rotterdam.

Kinderen:

i. Martinus Hamakers #939, geboren 1682 te Rotterdam, gedoopt 16-08-1682 te Rotterdam (getuigen: Jan Milder, Clara Souvreijn).
ii. Joannes Hamakers #940, geboren 1684 te Rotterdam, gedoopt 11-04-1684 te Rotterdam (getuige: Jan Antonisse).
iii. Anna Hamakers #941, geboren 1685 te Rotterdam, gedoopt 17-06-1685 te Rotterdam (getuigen: Anneken Conraedt).
iv. n.n Hamakers #1024, geboren 1687 te Rotterdam, overleden 1687 te Rotterdam, begraven 07-05-1687 te Rotterdam (Pro Deo), kraamkind geslacht onbekend.
v. Maria Hamakers #942, geboren 1689 te Rotterdam, gedoopt 24-12-1689 te Rotterdam (getuige: Maria Lion).
vi. Martinus Hamakers #943, geboren 1691 te Rotterdam, gedoopt 15-06-1691 te Rotterdam (getuige: Maria de Jongh).
vii. Jacobus Hamakers #944, geboren 1691 te Rotterdam, gedoopt 07-09-1691 te Rotterdam (getuige: Margarite van Luxen).


Verder zou de volgende Gerardus nog familie kunnen zijn.
Eerste generatie

1. Gerardus Haemeckers #3426, overleden 20-05-1743 te Schinveld, begraven 22-05-1743 te Schinveld, Ref: stam 08-extra1.
Getrouwd: 22-10-1737 te Schinveld (getuigen: Joes & Judith Beumers; Tilmannus Haemeckers), Odilia Beumers #3427.

Kinderen:

i. Tilmanus Haemeckers #3971, geboren 1738, gedoopt 29-08-1738 te Schinveld (getuigen: Henricus Smeits i.p.v. Tilmanus Haemeckers; Cornelia Daemen).
- - Tweeling met Gregorius ( #3972).
ii. Gregorius Haemeckers #3972, geboren 1738, gedoopt 29-08-1738 te Schinveld (getuigen: Damianus Mols i.p.v. Gregorius Beumers; Maria Bongarts).
- - Tweeling met Tilmanus ( #3971).
2. iii. Alegundis Hameckers #3421 geboren 1742.


Tweede generatie

2. Alegundis Hameckers #3421 (1.Gerardus1), geboren 1742, gedoopt 14-07-1742 te Schinveld (getuigen: Gerardus Buijsers i.p.v. Reinerus Beumers; Maria Beumers), begraven 02-09-1783 te Schinveld.
Getrouwd: 30-11-1771 te Schinveld (getuigen: Helena Cambs; Gerardus Theunissen), Joannes Theunissen #3420, overige namen Jean Theunissen, overleden 1781 te Schinveld, begraven 19-12-1781 te Schinveld.

Kinderen:

i. Anna Elisabetha Theunissen #3422, geboren 1772, gedoopt 02-12-1772 te Schinveld (getuigen: Anna Maria Janssen; Gerardus Theunissen).
ii. Joannes Gerardus Theunissen #3423, geboren 1775, gedoopt 15-10-1775 te Schinveld (getuigen: Joanna Maria Cremers; Michael Theunissen), beroep 1804 Arbeider.
Getrouwd: 25-04-1804 te Schinveld, Marrie Cornelia Heuts #4724, geboren te Schinveld (dochter van Jean Heuts #4725 en Marie Kusters #4726), beroep 1804 Arbeidster.
iii. Joannes Michael Theunissen #5231, roepnaam Machiel Theunissen, geboren 1779, gedoopt 21-06-1779 te Schinveld (getuigen: Elisebetha Suns; Joannes Theunissen), overleden 16-03-1845 te Brunssum.
Getrouwd: 04-02-1831 te Brunssum, Maria Elisabeth Langoors #7803, roepnaam Maria Elisabeth Langoir, geboren 1761 te Brunssum (dochter van Pierre Langoir #13325 en Catharina Mols #13326), overleden 13-06-1831 te Brunssum.
- - Weduwe van Pieter Crombach.